EDC Erhverv Poul Erik Bech søger projektudviklingschef til vores projektafdeling

Eget profitcenter som projektudviklingschef
Projektafdelingen i EDC Erhverv Poul Erik Bech er i rivende udvikling og vi søger derfor en dygtig projektudviklingschef. Vi udvikler ejendomsprojekter for at være en attraktiv samarbejdspartner for vores kunder, der typisk er entreprenører, ejendomsselskaber, pensionskasser og tilsvarende store investorer.

Projektudviklingschefen får ansvaret for eget profitcenter, og skal reelt drive det som egen virksomhed med selvstændigt regnskab. I forhold til kunderne arbejder du i hele værdikæden. Det betyder, er du har det totale projektansvar fra tidlig myndighedsproces, skitsering, projektering, udførelse samt salg eller udlejning – og afslutter projektet ved overleveringen til investor.

Du bliver en del af et erfarent team, der arbejder fra vores hovedkontor på Bremerholm midt i København. Her bliver du en del af Danmarks største ejendomsmæglervirksomhed med mere end 500 medarbejdere, 17 erhvervscentre og 60 boligbutikker.

En alsidig og udfordrende hverdag
Du oplever hurtigt at opgaverne spænder vidt, da udviklingsprojekterne er mange – og befinder sig i forskellige faser. Altovervejende bliver opgaverne:

  • Du ”spotter” mulighederne og udviklingspotentialet i ubebyggede jordstykker eller eksisterende byggerier.
  • Du skitserer og projekterer de muligheder der ligger i projektet for relevante investorer – naturligt understøttet af visualiseringer, finansielle beregninger og byggeteknisk dokumentation.
  • Du koordinerer udførelsen og opførelsen af de skitserede projekter.
  • Du sikrer udlejning af projektet inden overlevering til investor.

En person af en hel særlig støbning
Vi søger en kollega, der har minimum 10-15 års erfaring indenfor udvikling af ejendomsprojekter og erhvervsejendomme. Du kan have denne erfaring fra ejendomsudviklere, entreprenører, rådgivningsvirksomheder eller typehusfirmaer. Kommer du fra en projektafdeling som ejendomsmægler, hvor du har haft ansvaret for udvikling af boligprojekter i samarbejde med ejere eller udviklere, hører vi også gerne fra dig.

Du har god forståelse for alle processerne i et udviklingsprojekt, og finder løsninger der imødekommer de mange forskellige interessenter undervejs i projektets forløb. Din uddannelsesmæssige er ikke afgørende, så længe du er i stand til at gennemskue de byggetekniske udfordringer i projekter og taler samme sprog som byggerådgivere og entreprenører.

Som person har du den fornødne tålmodighed og koncentration til at arbejde med ejendomsprojekter over en flerårig periode. Dine kommunikationsevner er i top, og du formulerer komplekse emner klart og tydeligt – både på skrift og i tale – til de mange forskellige interessenter. Du er udadvendt, opsøgende i din kundekontakt og har samtidig evnen til at fastholde de gode relationer over tid. De mange opgaver, der løber på samme tid, afkræver en struktureret tilgang til arbejdet for at opnå succes.

Fondsejet virksomhed med et solidt økonomisk fundament
EDC Poul Erik Bech er for størstedelens vedkommende ejet af en almennyttig fond, som primært støtter børn, der har brug for en bedre hverdag. Vi er en virksomhed med en stærk indre kultur og værdigrundlag, og vi ønsker at være en aktiv bidragsyder til det lokalsamfund, som vi arbejder i. 

I de rammer får du ansvaret for at drive dit eget profitcenter med tilhørende attraktiv lønpakke baseret på overskudsdeling, provision og pension samt en sundhedsordning. Vi tilbyder naturligvis fri mobil, PC samt muligheden for firmabil – alternativt kørselsordning. Afdelingen er kendetegnet ved erfarne og engagerede kolleger. Foruden dit eget opsøgende salgsarbejde og kundekontakt udgør afdelingen selv samt netværket af erhvervscentre en stærk fødekanal for nye projekter.

Du kan søge stillingen, så længe den er at finde på nettet. Vi har således ikke traditionelle ansøgningsfrister, men nedtager stillingen fra nettet, når den er besat. Din ansøgning bedes sendt til os elektronisk via ‘Søg Job’, som du finder her på siden.

Du er også meget velkommen til at ringe til vores projektdirektør, Kenneth Nielsen tlf. 2033 0021 eller vores Rekrutterings- og HR-chef Jens Hein på jnh@edc.dk eller 3048 0320, såfremt  du har spørgsmål til jobbet eller til projektafdelingen.