Ansvar

Klagerettighed

Ønsker De som forbruger klage over EDC Poul Erik Bech, kan dette ske til Klagenævnet for Ejendomsformidling, Gammel Kongevej 60, 1850 Frederiksberg C, tlf. 70 25 36 66, www.ejendomsmaeglernaevnet.dk

Ansvar

Denne ansvarsfraskrivelse regulerer den enkelte brugers brug af EDC Poul Erik Bechs hjemmeside.

Når De går ind på EDC Poul Erik Bechs hjemmeside og bruger dennes indhold, accepterer De automatisk denne ansvarsfraskrivelse, som De juridisk er bundet af. Det er derfor vigtigt, at De gør Dem bekendt med indholdet af denne ansvarsfraskrivelse. Vi opfordrer Dem til at læse denne ansvarsfraskrivelse hver gang De benytter hjemmesiden, idet der kan være rettelser og tilføjelser siden De sidst var på hjemmesiden.

De må ikke bruge hjemmesiden til ulovlige formål eller som kan skade, overbelaste eller svække hjemmesiden eller forstyrre andre personers brug af hjemmesiden. De må ikke benytte anordninger eller software beregnet til at skade eller forstyrre hjemmesidens funktionalitet eller beregnet til at opfange data eller oplysninger fra hjemmesiden. De må ikke forsøge at få ulovlig adgang til hjemmesiden, andre computersystemer eller netværk forbundet til hjemmesiden via hacking, password cracking eller på anden vis. De må ikke skaffe adgang til eller forsøge at skaffe adgang til materiale eller oplysninger på anden vis end de der er gjort tilgængelige via hjemmesiden.

Hvis en bestemmelse i nærværende ansvarsfraskrivelse skulle være ugyldig eller på anden måde ikke kan håndhæves, skal bestemmelsen anses for erstattet med en gyldig og retskraftig bestemmelse i stedet for. EDC Poul Erik Bechs manglende handling ved Deres eller andres misligholdelse betyder ikke, at vi frafalder vores ret til at handle for så vidt angår efterfølgende eller lignende misligholdelse.

Hvis EDC Poul Erik Bechs hjemmeside tillader brugerne at fremkomme med kommentarer på hjemmesiden, accepterer De, at De er ansvarlig for disse kommentarer, samt at De og ikke os, har det fulde ansvar for kommentarerne, herunder deres lovlighed og copyright.

Alle data indeholdt i Deres kommentarer på hjemmesiden bliver behandlet som ikke-fortrolige og uden eneret, og de kan benyttes og videregives af os uden begrænsninger til ethvert legitimt formål, herunder men ikke begrænset til forbedring af vores kundeservice.

Vi kan gennemlæse kommentarer på hjemmesiden og vi har ret til efter eget skøn at afvise eller slette kommentarer. Vi overholder alle lovmæssige forpligtelser for så vidt angår afsløringen af identiteten på personer, som fremkommer med ulovlige kommentarer på hjemmesiden.

EDC Poul Erik Bech har selv udviklet denne hjemmeside og vil selv stå for vedligeholdelsen af hjemmesiden. Hjemmesiden er derfor gjort tilgængelig som den er og forefindes. Der fremsættes derfor ingen erklæringer eller garantier, direkte eller indirekte, for driften af hjemmesiden, oplysningerne, indholdet, materialet, produkterne, softwaren på eller i relation til hjemmesiden (herunder men ikke begrænset til priser som måtte være på hjemmesiden). Brugeren er også klar over, at hjemmesiden og/eller dens indhold kan ændres eller ophøre uden varsel.

EDC Poul Erik Bech anbefaler derfor, at De kontakter os enten telefonisk eller pr. e-mail med henblik på at bekræfte konkrete informationer af vigtighed for Dem, som fremgår af hjemmesiden. I det omfang lovgivningen tillader det, frasiger EDC Poul Erik Bech sig yderligere indirekte garantier, for så vidt angår hjemmesidens egnethed til et bestemt formål samt, at den ikke krænker andres rettigheder.

EDC Poul Erik Bech er ikke ansvarlig for skader opstået i forbindelse med et besøg på eller benyttelse af hjemmesiden, herunder men ikke begrænset til erstatning for direkte, indirekte eller tilfældige skader samt erstatning for følgeskader, medmindre EDC Poul Erik Bech har handlet groft uagtsomt eller forsætligt.

Alle oplysninger eller indhold downloaded eller på anden vis skaffet via brugen af hjemmesiden, er fremskaffet på Deres egen risiko og De er ansvarlig for enhver skade på Deres computersystem eller tab af data som følge af downloadningen af oplysningerne eller andet indhold.

I tilfælde af links til andre sider, f.eks. via brugen af søgefunktioner, er EDC Poul Erik Bech ikke ansvarlig for indholdet på disse andre sider. Enhver som benytter søgefunktionerne er klar over, at internettet kan have ulovligt og/eller skadeligt indhold og accepterer, at EDC Poul Erik Bech ikke har kontrol over sådant ulovligt eller skadeligt materiale.

Enhver tvist opstået i forbindelse med EDC Poul Erik Bechs hjemmeside er underlagt dansk lov. I tilfælde af en tvist, er det kun domstolene med jurisdiktion i det område, hvor hjemmesidens service provider har hjemsted, der er kompetente.

Copyright og varemærker

Al data udviklet og/eller indsamlet af EDC Poul Erik Bech i forbindelse med driften af hjemmesiden, er vores ejendom i henhold til gældende lov. Derudover er hjemmesiden samt alle elementer på eller forbundet til hjemmesiden (herunder men ikke begrænset til know-how, lay-out, tegninger, fotos og software) beskyttet, eller som kan beskyttes af copyright, ejet af eller licenseret til EDC Poul Erik Bech og beskyttet af internationale copyright traktater.

Indholdet og softwaren på hjemmesiden kan bruges som en informationskilde eller et værktøj for en kunde til at indlede et kundeforhold med EDC Poul Erik Bech. Enhver anden brug, herunder men ikke begrænset til kopiering, tilpasning, oversættelse, tilvejebringelse, modificering, forretningsmæssig udnyttelse af hele eller dele af indholdet og softwaren på hjemmesiden elektronisk, mekanisk eller på anden måde, foretagelse af dybe links, er strengt forbudt, hvis ikke EDC Poul Erik Bech har givet sit skriftlige samtykke hertil.

På vores hjemmeside er der navne, mærker og logoer, der er varemærkebeskyttet og ikke må benyttes i forbindelse med andre end EDC Poul Erik Bechs produkter og ydelser på en måde, som kan skabe forveksling.