Research og analyse er en vigtig faktor i alle de services, som EDC Poul Erik Bech tilbyder. Vores særskilte research-afdeling, der analyserer markedstal, følger trends og stiller prognoser for udviklingen i ejen­doms­mar­ke­det. Vores mar­keds­a­na­ly­ti­ke­re er inde over alle services, vi tilbyder. Det sikrer dyb markedsindsigt og giver os mulighed for at tilbyde kvalificeret ejen­doms­rå­d­giv­ning baseret på faglige analyser og altid opdateret data fra hele er­hvervs­mar­ke­det. Vi bruger generelt markedsanalyser som grundlag for de anbefalinger, vi giver. Men også som salgsargumenter i præsentationsmaterialet for en ejendom eller portefølje.

Vi udgiver desuden kvartalsvise markedsrapporter med aktuelle tomgangstal, afkastkrav og lejeniveauer samt en årlig Forventningsundersøgelse.

 

Har I brug for en markedsnalayse, inden I træffer en vigtig beslutning?

 

 

Står I over for en stor beslutning, om I skal konvertere jeres lo­gi­sti­ke­jen­dom til en boligejendom? Har I et boligprojekt og skal fastsætte lejeniveauet? Eller overvejer I at kaste jer ud i en større ejen­doms­in­ve­ste­ring?

Vi tilbyder skræddersyede analyser tilpasset jeres behov, så I har et velfunderet fagligt be­slut­nings­grund­lag. Vores mar­keds­a­na­ly­ser kan også tjene som input til jeres strategi, når det gælder køb, salg eller udlejning af fast ejendom. Erfaringen viser, at det på den lange bane fører til de bedste beslutninger, som kan spare jer for både penge, tid og besvær.

Vi har bl.a. hjulpet

Joseph Alberti

Head of Research
Telefon: 58587467
Mobil: 51150140
E-mail: joal@edc.dk

Niclas Carsten Holm

Research Manager
Telefon: 58588784
E-mail: niho@edc.dk

Lukas Andrup Larsen

Research Analyst, cand.merc.fir
Telefon: 58588775
E-mail: lul@edc.dk