En uvildig og grundig gennemgang og vurdering af din landbrugsejendom, herunder værdiansættelse af øvrige relevante aktiver, er et godt værktøj i din forhandling med banken, SKAT eller andre offentlige instanser. En professionel vurdering kan også være anvendelig i forbindelse med offentlige infrastrukturprojekter, hvor ejendommen bliver berørt i større eller mindre grad, og hvor der endda kan være varige konsekvenser med betydning for ejendommens omsættelighed og pris.

Vi vurderer landbrug efter anerkendte standarder, hvor vi tager højde for både bygninger, jordarealer evt. værdien af animalsk produktion og/eller det årlige høstudbytte. Vi vurderer alle former for landbrug:

  • Kvæggårde
  • Svinegårde
  • Skovejendomme
  • Planteavlsgårde/landbrugsjord
  • Specialejendomme (fjerkræ mv.)
  • Godser
  • Herregårde
  • Fritidslandbrug

Kontakt os, og få en uforpligtende samtale om dine muligheder.

 

  • Aftal et uforpligtende møde

  • Ejendommens beliggenhed