Nye regler om fastfrysning af andelskronen

Andelsboligforeninger har nu mulighed for at fastfryse gældende valuarvurdering, som er udført inden d. 1. juli 2020. En fastfrysning giver foreningen en sikkerhed mod eventuelle fald på det generelle ejendomsmarked.

Hvis I som andelsboligforening har valgt at fastfryse andelskronen, får I stadig glæde af at modernisere ejendommen, da udgiften til moderniseringen tillægges ejendommens fastfrosne værdi.

Ønsker I ikke at fastfryse andelskronen?

Der kan være forskellige grunde til, at man som andelsboligforening ikke ønsker at fastfryse andelskronen. Hvis I ikke har ønsket at fastfryse andelskronen, står vores RICS-certificerede valuarer selvfølgelig fortsat klar til at udarbejde en valuarvurdering af jeres andelsboligforening.

Med en valuarvurdering får I et aktuelt billede af andelshavernes formue, og andelskronen kan således fastsættes til markedsværdien på det tidspunkt, vurderingen udføres.

Bemærk, at valuarvurderinger udarbejdet efter 1. juli 2020 fortsat kun gælder i 18 måneder.

Har I brug for at tale jeres forenings situation igennem med en ejendomsekspert? Så kontakt os endelig.