Få en vurdering der følger det aktuelle marked

Når I anvender valuarvurderingen til at fastsætte ejendommens værdi, afspejler den markedsprisen på tilsvarende ejendomme i det nuværende marked. Eller sagt på en anden måde: Den reelle markedsværdi her og nu. Vurderingen skal genopfriskes hver 18. måned, hvilket sikrer, at værdien altid afspejler det aktuelle marked.

Er der potentiale for at hæve andelskronen igen?

Fik jeres andelsboligforening udarbejdet en valuarvurdering inden 1. juli 2020, så har I muligvis valgt at fastfryse jeres andelskrone og bevare den nuværende handelsværdi til fremtidige handler.

Hvis ja, er jeres ejendom beskyttet mod at falde i værdi. Modsat får I heller ikke del i de stigende ejendomspriser, vi generelt har set på ejendomsmarkedet de senere år.

Lad os tjekke om jeres ejendom er blevet mere værd

I kan vælge at få en ny, opdateret valuarvurdering, for at tjekke om værdien af jeres ejendom er steget – eller blot som dokumentation overfor fx revisorer og banker, der har brug for andelsforeningens reelle værdi.

Men ønsker I at bruge den nye vurdering som baggrund for at hæve andelskronen, er dette også muligt. En ny valuarvurdering kan dog ikke fremadrettet fastfryses.

Har I brug for at tale jeres forenings situation igennem med en ejendomsekspert? Så kontakt os endelig.