Køb et hus i Burundi – og hjælp en familie til et nyt hjem

Det er usædvanligt, at man kan købe fast ejendom i det lille centralafrikanske land Burundi hos en dansk ejendomsmægler, men hos EDC Poul Erik Bech er det ikke desto mindre tilfældet.

EDC Poul Erik Bech og ADRA Danmark, som laver humanitært arbejde, har siden 2006 hjulpet over 10.000 udsatte børn og voksne i Burundi til et ordentligt hus at bo i. Burundis sidste borgerkrig ophørte i 2005, og behovet for huse til hjemvendte flygtninge var meget stort. Behovet er desværre stadig stort.

“ADRA står for alt det praktiske og sikrer, at pengene går til det formål, de er tiltænkt. Vi anvender vores butikker og vores almindelige boligannoncering til at fortælle kunderne om muligheden for at yde støtte til projektet i Burundi”, udtaler Poul Erik Bech.

Støtten foregår ved, at danskere køber et hus i Burundi. Familierne opfører selv husene af lokale materialer under vejledning af lokale håndværkere. Huset gives til sårbare familier ud fra bestemte kriterier så som internt fordrevne, enker, børn uden værger eller handicappede. Familien overtager til sidst det fulde ansvar for boligen.

Tryghed og sunde rammer

Når du donerer et hus, giver du ikke bare mursten og et bliktag – du giver også de rammer, der skal til for at skabe tryghed og sundhed for en sårbar familie.

Vi giver såsæd og frugttræer med, så børn og voksnes mulighed for at klare sig øges. Huset med såsæd og frugttræer koster 4.695 kr.

I det område, hvor husene bliver bygget, udvælges de mest trængende familier, f.eks. familier med enker, handicappede eller børn uden værger.

Familierne er så vidt muligt selv med til at bygge huset af lokalt fremstillede mursten, døre og vinduer med tag i bølgeblik.

Til slut navngives huset, og en ADRA-medarbejder fotograferer familien foran det. Når du køber et hus, får du dette billede og en hilsen fra familien som tak.

 

Sådan gør du

  • Køb huset på www.adra.dk/peb eller
  • Overfør beløbet på konto 9570 0008688222. Mærk betalingen “PEB-hus”. Oplys fulde navn og adresse. Vær opmærksom på muligt skattefradrag.

 

Vil du vide mere?

Kontakt ADRA Danmark på telefon 45 58 77 00 eller på e-mail: info@adra.dk.