EDC Projekt Poul Erik Bech har etableret sig som en succes

– med særlig ekspertise inden for projektudvikling, salg og udlejning

Med vores projektafdelinger i København, Aarhus, Odense og Roskilde, vores mange boligbutikker og erhvervscentre i hele landet, er vi Danmarks stærkeste projektpartner. Vi tilbyder blandt andet sparring om projektudlejningsoptimeringer, herunder drøftelse af apteringsniveau, lejlighedsindretninger, differentierede lejeniveauer med videre – alt sammen i forhold til specifikke kundetyper og behov. Vi tilbyder projektudlejningsledelse fra A-Z med en fast kontaktperson, samt databaseret markedsføring og PR. Alt sammen funderet internt af egne eksperter på de respektive områder.

Vi tilbyder to services: Totalhåndtering og/eller Projektsalg og udlejning. EDC Projekt Poul Erik Bech er Danmarks eneste landsdækkende formidler af boligprojekter. Vi har alle aspekter inden for projektformidling, det være sig ejerboliger, fritidsboliger, andelsboliger og lejeboliger.

Vores projektafdeling arbejder alene for eksterne kunder. Vi opfører ikke selv byggeprojekter.

Nyheder