Hvidvaskloven

Hvidvaskloven

Som ejendomsmæglere er vi omfattet af lov om hvidvask, jf. lovbekendtgørelsen nr. 651 af 8. juni 2017.

Efter loven er vi pålagt en række pligter med det formål at forebygge hvidvask af penge og finansiering af terrorisme. Disse pligter omfatter blandt andet indhentelse af legitimation på alle ejere og købere, herunder almindelige forbrugere samt ejere og købere af selskaber, ledelsesmedlemmer m.m., der er part i en sag om formidling af fast ejendom (salg, udlejning m.m.).

Ligeledes stiller Hvidvaskloven krav om skærpelse af sikkerheden, såfremt ejendomsmægleren ikke møder personen fysisk. Det vil sige de personer på formidlingsopdraget/købsaftalen eller personer, der i øvrigt efter hvidvaskloven skal legitimere sig, som ejendomsmægleren ikke har været i fysisk kontakt med, kan kun legitimere sig ved at fremsende et billede af sig selv holdende sit pas eller kørekort.

Loven pålægger os at opbevare legitimationen på aktuelle kundeforhold og slette den 5 år efter kundeforholdets afslutning. Foruden legitimationen skal vi som udgangspunkt foretage en kundekendskabsanalyse af kunden. Alt dette skal vi som minimum foretage ved indledning af et kundeforhold.

I et bestående kundeforhold er vi samtidig forpligtet til løbende at ajourføre de oplysninger vi har på vores kunder.

Såfremt vi får mistanke om hvidvask af penge og/eller mistanke om, at en transaktion har tilknytning til finansiering af terrorisme, skal vi indberette dette til Hvidvasksekretariatet under Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK).

Har du behov for yderligere information om vores politik på hvidvaskområdet, er du velkommen til at kontakte os.