EDC Poul Erik Bech runder ½ mia. kr. i omsætning og leverer rekordår

EDC Poul Erik Bech koncernen realiserede i 2020 et overskud på 115 mio. kr. før skat, hvilket er en stigning på 46% i forhold til året før. Resultatet efter skat blev på 89 mio. kr., samtidig har omsætningen for første gang rundet en ½ mia. kr. (541 mio. kr.), hvilket er en 15%-stigning i forhold til året før.

Danmarks største ejendomsmæglervirksomhed med flere end 600 medarbejdere leverede et rekordresultat i 2020. Poul Erik Bech siger om resultatet:

“Vi har meget at takke gode kunder og konjunkturerne for i det forløbne år. Vores ambitiøse vækststrategi og ønsket om at levere høj kvalitet til en skarp pris har også bidraget til årets resultat.”

Bedste år for bolig

EDC Poul Erik Bech havde i 2020 et rekordsalg på privatboligmarkedet. “Vi arbejder hele tiden på at udvikle og optimere vores 62 boligbutikker, hvor vi ekspanderede med 3 nye boligbutikker i Holbæk, Søborg og Herning i 2020. Det har været et godt år, hvor hele branchen har haft konjunkturerne med sig. Corona har i høj grad påvirket markedet, hvor endnu flere har fokuseret på hjemmet og mange har købt fritidshuse.”

“Der er også usædvanligt godt gang i boligsalget i 2021 drevet af en høj efterspørgsel og fortsat fokus på det hjemlige grundet påvirkningen fra COVID-19. I takt med genåbning, vaccinationer og flere udenlandsrejser vil boligmarkedet finde tilbage til et mere normalt niveau,” udtaler Poul Erik Bech.

Erhverv med særdeles godt år

EDC Erhverv Poul Erik Bech består af 18 erhvervscentre fordelt i hele Danmark samt et ejendomsadministrationsselskab. Poul Erik Bech siger:

“Vi realiserede på erhverv en omsætning på 197 mio. kr., hvilket er en stigning på 8%. Resultatet steg samtidigt fra 22 mio. kr. til 32,3 mio. kr. før skat og goodwillafskrivninger og fra 13,1 mio. kr. til 20,0 mio. kr. efter afskrivninger og skat, hvilket er en stigning på 53%. I 2020 købte vi IBO Erhvervsejendomsmæglere i Herlev, som nu er en del af vores Herlev-afdeling. Vi købte også Hernings ældste ejendomsmæglerfirma EDC Niels Kofoed & Ib Schiermer med både bolig og erhverv. Vi øgede vores tilstedeværelse i Holbæk og Vendsyssel, oprettede en dedikeret afdeling for Capital Markets med en erfaren profil i spidsen og forsætter med at styrke vores salgssupport, researchafdeling og IT-systemerne.”

“I 2019 oprettede vi en dedikeret international afdeling, som igen i 2020 har løst en lang række opgaver og bidraget til internationale markedsrapporter for JLL (Jones Lang Lasalle) en af verdens største ejendomsmæglervirksomheder. I 2019 etablerede vi også en landbrugsafdeling, der håndterer alle former for landbrugsejendomme, og som allerede i 2020 leverede et solidt resultat. Med afsæt i en bred kundesammensætning, engagerede partnere og medarbejdere forventer vi at sikre en omsætning og et resultat i 2021 på nogenlunde samme niveau som 2020.”

EDC Poul Erik Bech er uafhængig af banker og realkreditinstitutter og er for en stor dels vedkommende ejet af den almennyttige fond Poul Erik Bech Fonden, som gennem overskuddet fra mæglervirksomheden støtter frivillige foreninger, der gør en forskel for udsatte børn samt kunst og bygningskulturarven.

 

Poul Erik Bech

Ejendomsmægler & valuar, MRICS, MDE
Telefon: 58588801
Mobil: 40314081
E-mail: peb@edc.dk