ESG-RAPPORT   |   TILGANG OG MÅL   |   MILJØ   |   SOCIALT ANSVAR   |   LEDELSE   |   SERVICES   |   EKSPERTER   |   NYHEDER

Download den engelske rapport her 

VORES TILGANG OG MÅL

Vores bidrag

Bygge- og ejendomsbranchen står for hele 30% af Danmarks samlede CO2-udledning, og Danmarks bygninger står for ca. 40% af det danske energiforbrug. EDC Poul Erik Bech ønsker at tage del af de mange forbedringer, der kan og bør implementeres i branchen. Derfor anerkender vi betydningen af ESG, hvilket omfatter en række handlinger og aktiviteter, som understøtter ansvarlig virksomhedsadfærd. På denne side kan du få et overblik over vores indsatser og tilgange inden for miljø, samfund og ledelse:

 • Flere bæredygtige ejendomme, i samarbejde med relevante samarbejdspartnere vil vi rådgive vores kunder om ejendomsinvesteringer, der tilgodeser miljøet
 • C02 neutralitet i vores firma i 2025, med en vision om en grønnere fremtid vil vi købe/plante skov samt investere i vind- og solenergi
 • Et inkluderende samfund, hvor vi gennem Poul Erik Bech Fonden ønsker at give tilbage til de lokalsamfund, som vi er en del af

Jf. ovenstående har vi etableret et ESG-udvalg, der består af flere repræsentanter fra virksomheden, der arbejder inden for hvert sit område. Formålet med udvalget er at sikre:

 • At ESG forbliver på dagsordenen i virksomheden
 • At vi fremmer dialogen om nye ESG-initiativer
 • At vi sikrer integrationen af vores mål i vores ESG-strategi

EN BÆREDYGTIG VISION

Co2-neutrale i 2025

Vi har en klar og tydelig vision om at blive CO2-neutrale i 2025. For at opnå dette arbejder vi grundigt på at beregne vores CO2-udledning.

Et af de to primære initiativer, som er en essentiel del i at blive CO2-neutrale i 2025, er køb og/eller plantning af skov. Udover dette, investerer vi sammen med EDC-gruppen i vind- og solenergi, hvilket er energikilder, som skal hjælpe med at reducere netto CO2-udledning.

Vi har i virksomheden fremmet en række initiativer, der skal hjælpe med at forme en bæredygtig agenda. Fokus på mere kollektiv transport, mindsket egen kørsel samt genbrug af IT-udstyr er alle tiltag, der er med til at mindske virksomhedens CO2-aftryk.

Vores sociale ansvar

Give tilbage til de lokalsamfund, som vi er en del af

Vi vægter vores sociale ansvar højt, både i relation til egne medarbejdere og samfundet generelt.

Vores sociale ansvar over for vores medarbejdere udmønter sig i følgende fokuspunkter:

 • At støtte vores medarbejdere gennem et livsforløb, hvilket understøttes gennem attraktive uddannelses- og karrieremuligheder
 • At styrke diversiteten på arbejdspladsen med plads til mangfoldighed og forskellige generationer
 • At fejre vores medarbejdere med arrangementer og andre sociale aktiviteter
 • At sikre høj medarbejdertrivsel gennem vores arbejdspladsvurdering

En stor del af vores identitet og sociale ansvar lægger i Poul Erik Bech Fonden, der ejer 60% af vores virksomhed. Fonden ønsker at være med til at skabe glæde og har siden 2015 modtaget i alt 65 mio. kr. til uddeling og i 2023 uddelte fonden 69 lokale overrækkelser.

Poul Erik Bech Fonden

Rundt om i landet er der foreninger med frivillige ildsjæle, der brænder for at gøre en forskel for andre. De er med til at skabe glæde ved at arrangere udflugter og aktiviteter for dem, der trænger til at få en hverdag med flere smil. Se hvem Poul Erik Bech Fonden har støttet her

Ledelsesmæssige indsatser

Forudsætninger for bæredygtig ledelse

I EDC Poul Erik Bech har vi flere initiativer, der fremmer bæredygtig ledelse og som understøtter god virksomhedsadfærd.

I vores ESG-rapport kan du bl.a. læse om vores RICS-certificering, som vi i 2011 blev medlem af. Certificeringen er en bekræftelse
af, at vi lever op til de internationale krav til “excellence and integrity” i vores rådgivning.

Herforuden har vi i vores virksomhed centrale fokuspunkter, som vi anser som en essentiel del af bæredygtig ledelse:

 • GDPR, hvidvask og antikorruption, er et stort fokuspunkt hos os i vores bestræbelse på at beskytte vores kunders og medarbejderes sikkerhed og rettigheder
 • Whistleblowerordning, der understøtter muligheden for transparens, troværdighed og åbenhed
 • Fondsledelse, Poul Erik Bech Fonden følger Erhvervsstyrelsens anbefalinger for god fondsledelse
 • Forretnings- og produktgrupper, der fremmer samarbejde, vidensdeling og problemløsning på tværs af afdelinger

Vores kommende services

Grønne lejekontrakter

Vi kan assistere lejere såvel som udlejere med en integrering af grønne lejebetingelser i kontrakter, som vil blive tilpasset individuelle behov og ESG-strategier.

Bæredygtigheds due dilligence

Vi er i stand til at analysere CO2-fodaftrykket for ejendomme og tilbyde specifikke råd eller anbefalinger til reduktionen af CO2-udledningen.

 

 

KONTAKT EN AF VORES EKSPERTER

Helle Nielsen Ziersen

Partner, Director, Head of International Relations, MRICS, MDE
Telefon: 58588717
Mobil: 40999946
E-mail: hni@edc.dk

Axel Elliot Bernstorff Nyegaard

Projektleder
Telefon: 58588783
E-mail: axny@edc.dk

Joseph Alberti

Head of Research
Telefon: 58587467
Mobil: 51150140
E-mail: joal@edc.dk

 

 

Læs vores nyheder om ESG