Endnu et solidt år for EDC Poul Erik Bech

EDC Poul Erik Bech er Danmarks største og eneste landsdækkende mæglervirksomhed og koncernen realiserede i 2019 et overskud på 78,7 mio. kr. før skat og 61,6 mio. kr. efter skat, hvilket af ledelsen betegnes som tilfredsstillende. Omsætningen blev på 471.494.000 kr.

EDC Poul Erik Bech er uafhængig af banker og realkreditinstitutter og er den eneste fondsejede mæglervirksomhed. Størstedelen af virksomheden er ejet af den almennyttige fond Poul Erik Bech Fonden.

“Vi har i koncernen realiseret et solidt overskud på 61,6 mio. kr. efter skat. Alt i alt finder vi i ledelsen årets resultat tilfredsstillende set i lyset af de aktuelle markedsforhold og vores foretagne investeringer og fortsat understøttelse af vores ambitiøse vækststrategi,” siger Poul Erik Bech.

Godt år for bolig

Over hele landet oplevede EDC Poul Erik Bech i 2019 et stigende styksalg på privatboligmarkedet, og året blev det bedste siden 2005. Poul Erik Bech siger: “Vi arbejder målrettet på at udvikle og optimere vores 61 eksisterende boligbutikker og ekspanderede med 6 nye boligbutikker i 2019. Selvom nye butikker betyder øgede udgifter til moderniseringer, markedsføring og opgradering med endnu flere kvalificerede medarbejdere, blev det samlede resultat for boligområdet stærkt forbedret ift. 2018.”

“Boligmarkedet startede godt i 2020, men blev hårdt ramt af COVID-19 medio marts. Markedet er dog forholdsvist hurtigt kommet tilbage på niveau som før nedlukningen., Købsinteressen er fuld intakt i øjeblikket så den største usikkerhed ligger i, om boligejerne sætter nok boliger til salg i løbet af sommeren og eftersommeren.”

Erhverv med nye afdelinger

EDC Erhverv Poul Erik Bech består af 17 erhvervscentre fordelt i hele Danmark. Poul Erik Bech siger:

“I 2019 oplevede erhverv efter mange års fremgang et reduceret niveau ift. 2018 – særligt i hovedstadsområdet. Det startede ellers godt i 2019, men politisk uro om boligreguleringsloven gjorde flere investorer i boligudlejningsejendomme tilbageholdende. I forlængelse heraf har der i 2019 været en faldende interesse for detailejendomme og et fald i nybyggeriet. Det har betydet et fald i vores omsætning på 10% indenfor erhverv. Resultatet faldt således fra 28,3 mio. kr. til 12,1 mio. kr.”

“Vi har i 2019 sat en del skibe i søen og oprettede i 2019 en selvstændig international afdeling, som servicerer internationale investorer og virksomheder, men også danske virksomheder, som vil til udlandet. Det første år er gået over al forventning. I august 2019 etablerede vi også i en landbrugsafdeling, som håndterer alle former for landbrugsejendomme og som er kommet godt fra start, og målet er på sigt at blive førende på området,” siger Poul Erik Bech og fortsætter:

“Vi har også styrket vores salgssupport og research-afdeling væsentligt og investeret massivt i IT. Vi vil kapitalisere endnu mere på specialiseringen inden for de enkelte områder, hvilket vi forventer vil have en positiv indvirkning på forretningen. De strategiske tiltag forventes at sikre et stabilt aktivitetsniveau i 2020 på niveau med 2019. Det vil dog være afhængigt af effekterne af COVID-19, hvor vi faktisk har oplevet, at erhverv har været hårdere ramt end bolig.”