Vedligeholdelsesplan og energimærkning er nøglen til en sund drevet ejendom

Det er ofte en god idé at kombinere en Drift- og Vedligeholdelsesplan med ejendommens Energimærkningsrapport, så man som investor, forening eller bygningsejer har et bedre overblik over ejendommen og evt. tilskudsberettigede energi- renoveringer også inddrages i fremtidsplanerne.

Det kræver overblik at have sunde energioptimerede og bæredygtige bygninger. Morten Quirinus, partner, direktør og arkitekt i Promana Bygningsrådgivning, siger:

”Vi rådgiver om renovering, drift og vedligeholdelse af ejendomme – og der er ingen tvivl om, at bæredygtighed og sunde bygninger fylder mere og mere i vores rådgivning. Men vi har også en klar forventning om, at vi kun har set toppen af isbjerget, og at der vil komme politiske indgreb, så bæredygtighed i bygninger vil komme endnu mere i fokus for at leve op til Danmarks klimamål.”

”Ligesom mange andre forhold i livet, så kommer man længst med god planlægning, så man som investor og bygningsejer lever op til lovgivningen, men ikke mindst har et overblik over, hvilke investeringer og vedligehold det kræver fremover. Ved rettidig planlægning undgås det, at der pludselig skal betales meget store beløb til byggeprojekter. Ved at kombinere Drift- og Vedligeholdelsesplaner med Energimærkningen fås de bedste redskaber til at sænke energiforbruget og arbejde struktureret med tidshorisonter, prioriteringer og fremtidige budgetter – og der er ofte en del penge at spare ved både bedre planlægning og energioptimering af ejendommen.”

Promana Bygningsrådgivning arbejder med en lang række kunder og løser bl.a. opgaver for: Virksomheder med egen bygningsdrift, ejendomsselskaber og ejendomsinvestorer, ejerforeninger og andelsboligforeninger samt offentlige institutioner og myndigheder. Af større virksomheder kan nævnes: Carlsberg, HOFOR (Københavns Energi), Bane Danmark, Business Danmark og Den Katolske Kirke.

Energimærkning – både drift og adfærd

Promana har stor erfaring i at energimærke alle typer erhvervsbygninger og boliger. Morten Quirinus, Promana, siger: ”Energimærkning af bygninger er et godt værktøj, hvis man ønsker at reducere omkostningerne til energifor- brug i sine bygninger. Der er typisk store besparelser alt afhængigt af bygningens tilstand. Der er ofte meget at hente ved både ændringer til energieffektiv drift og ved adfærdsmæssige ændringer. Fx giver investering i efterisolering, nye vinduer, mere energieffektiv og reguleret ventilation samt energieffektiv og behovsstyret belysning ofte meget store besparelser, hvor investeringen kan hentes hjem indenfor blot få år.”

”Det, at indeklimaet og bygningen ofte bliver sundere skaber også grundlaget for, at medarbejderne bliver i stand til at arbejde mere effektivt. Og det, at bygningen fremstår i bedre stand gør, at det dermed ofte bliver nemmere at sæl- ge til en bedre pris. Energimærkningen giver grundlaget for en effektiv energioptimering – og vi kan også tilbyde, at vores ydelser går ud over rammerne for energimærkningsordningen. Her har vi især fokus på brugeradfærd, herunder at optimere driftstider, vandforbrug mv. Vi opfordrer derfor altid vores kunder til at kombinere energimærkningen med en vedligeholdelsesplan,” udtaler Morten Quirinus.

Et energimærke er gyldigt i 10 år og sælges bygningen flere gange inden for gyldighedsperioden, kan det samme energimærke benyttes. Som bygningsejer skal man dog være opmærksom på, at udføres der ændringer på en ejendom, der væsentligt rykker ved energiforbruget, gælder energimærket ikke længere.

Læs mere på www.promana.dk