Ny rapport om det globale erhvervsejendomsmarked: Ejendomme handles fortsat til gode priser i Norden

Det globale erhvervsejendomsmarked nåede et vendepunkt i andet kvartal af 2022. Handelsaktiviteten aftog midt i bølgen af rentestigninger over hele verden, selvom priserne fortsatte med at stige. I Norden er prisstigninger lidt under gennemsnittet i forhold til andre globale byer, men udviklingen skal ses i lyset af, at priserne er steget meget over de senere år. Det beskriver en netop udgivet rapport over prisindekset for erhvervsejendomme udarbejdet af MSCI. EDC Erhverv Poul Erik Bech fortæller om udviklingen i Danmark, hvor nye investorer stadig kommer til.

MSCI har netop udgivet deres “RCA CPPI Global Cities”-rapport, som hvert kvartal tager temperaturen på erhvervsejendomsmarkedet i globale byer. EDC Erhverv Poul Erik Bech følger udviklingen på erhvervsejendomsmarkedet tæt. Head of Research, Joseph Alberti, fortæller:

“Kontor-, detail- og industrisektorerne havde et fald på 7% år-til-år i handelsvolumen, i skarp kontrast til væksttempoet på 10% opnået af de globale byer. At priserne er steget indtil dette punkt, burde ikke komme som en overraskelse, da priser på ejendomstransaktioner har en tendens til at tilpasse sig langsommere end andre investeringsaktiviteter. For øjeblikket er transaktionsvolumen over præ-pandemiske niveauer, hvilket indikerer, at likviditeten er ebbet ud, men ikke drænet fuldstændigt.”

“Men globalt set er der også tegn på, at momentum aftager. Den kvartalsvise prisvækst i de seneste to kvartaler var lidt lavere end de to foregående, hvor både Nordamerika, Asien og Stillehavsregionen har bidraget til opbremsningen. Det øgede tempo i Europa på trods af faldende likviditet afspejler industrisektorens stærke resultater og den fortsatte efterspørgsel på ejendomme af høj kvalitet.”

Investorer ser fortsat Norden som sikker havn

MSCI-rapporten tager udgangspunkt i over 28 byer, heriblandt Melbourne, Tokyo, Singapore, Paris, Toronto, Washington, Cologne og de nordiske byer København, Helsinki, Oslo og Stockholm.

Joseph Alberti siger: “De byer, der registrerede et hurtigere væksttempo sidste år, var også dem, der bremsede mest i 2022. Væksten tog til i Paris og de nordiske hovedstæder i årets andet kvartal, men prisstigningerne i Norden er på lidt under gennemsnittet af andre globale byer. Det kan skyldes, at nogle af de andre byer har oplevet et større fald i coronaårene, og derfor har en større vækst nu, hvor priserne omvendt er steget meget over de seneste år i Danmark, og derfor nu er bremset mere op. Udviklingen skal altså ses i lyset af, at vi kom fra et super udgangspunkt, og derfor er priserne fortsat på et højt niveau.”

Helle Nielsen Ziersen, Head of International Relations i EDC International Poul Erik Bech, siger: “Vi arbejder tæt sammen med en af verdens største ejendomsmæglervirksomheder, Jones Lang Lasalle (JLL), i en lang række ejendomssager på tværs af landegrænser. Igennem vores samarbejde deler vi løbende erfaringer, så vi er helt tæt på aktiviteter og tendenser i det enkelte land, ligesom vi i fællesskab udarbejder rapporter og analyser om udviklingen på ejendomsmarkederne. Senest afholdt vi sammen topmødet ‘Nordic Summit’ i Stockholm, hvor ejendomsmarkedets største aktører mødtes til dialog om det aktuelle nordiske ejendomsmarked og forventningsafstemning for resten af 2022.”

“Billedet er klart, når vi taler med de store aktører – der er fortsat aktivitet i det nordiske og danske ejendomsmarked, hvor nye investorer stadig kommer til. Det er dog værd at nævne, at inflationen, stigende rente og uafklarethed om lagerbeskatning påvirker prisforventningerne. Pga. de store prisstigninger de senere år, handles ejendomme dog fortsat til rigtig gode priser, selvom afkastforventningerne er steget. Udviklingen bekræfter den typiske opfattelse af Danmark som en sikker havn for investeringer, og derfor er der også mange, der vender blikket mod Norden i krisetider.”

 

Joseph Alberti

Head of Research
Telefon: 58587467
Mobil: 51150140
E-mail: joal@edc.dk

Helle Nielsen Ziersen

Partner, Director, Head of International Relations, MRICS, MDE
Telefon: 58588717
Mobil: 40999946
E-mail: hni@edc.dk