Øget interesse i landbrugsejendomme

Landbrugets samfundsmæssige betydning har i en årrække været faldende i forhold til andre erhverv, men selve produktionen og værdien af landbrugets produkter er steget.

Det gennemsnitlige driftsresultat for heltidsbedrifter i landbruget er gået fra -0,64 mio. kr. i 2008 til 1,33 mio. kr. i 2019. Historisk har det dyrkede landbrugsareal i Danmark været faldende siden 1930’erne, som følge af byudvikling, infrastruktur og skovtilplantning. Det dyrkede landbrugsareal er ifølge Danmarks Statistik på 2,6 mio. hektar, hvilket svarer til 61% af hele Danmarks areal, og det er således et af de højeste internationalt set.

Pga. konsolideringen i branchen er antallet af landbrug de seneste år faldet. Det betyder, at det gennemsnitlige jordbrugsareal per bedrift er steget fra 143 hektar i 2008 til 202 hektar i 2019. Samtidigt er beskæftigelsen i landbruget faldende, hvilket har sænket omkostningerne og bidraget til en positiv udvikling i driftsresultaterne. Den øgede produktion, værdi og konsolidering i landbruget har medført en øget interesse i landbrugsejendomme. Samtidigt er der flere investorer i markedet, større efterspørgsel på liebhaverejendomme og mere fokus på energiproduktion og råstofudvinding, hvilket påvirker efterspørgslen på landbrugsjord.

Det afspejles i antallet af solgte landbrugsejendomme, der har været stigende de sidste år både for hele landet og for Sjælland. På landsplan er det årlige antal salg således steget fra 2.828 til 4.158 målt i hhv. 3. kvartal 2010 og 3. kvartal 2020, og på Sjælland er det årlige antal salg steget fra 615 til 859 målt over samme periode.


Kilde: statistikbanken.dk

Den øgede interesse og stigende antal handler afspejler sig i den samlede købesum, der både på landsplan og specifikt for Sjælland har oplevet en positiv vækst. I perioden fra 2017-2020 er den samlede købesum således steget fra 11,9 mia. kr. til 13,9 mia. kr. på landsplan, svarende til en vækst på 15,9%, mens den samlede købesum for Sjælland i samme periode er gået fra 3,4 mia. kr. til 4,2 mia. kr. svarende til en vækst på 22,3%.

Sammenlignes antal handler og den samlede købssum for hele landet og Sjælland, er der på trods af en svagere vækst i antallet af salg for Sjælland en positiv vækst i Sjællands andel af den samlede købesum, der således er gået fra 22,4% til 23,2%. I perioden fra 2017-2020 steg antal salg på Sjælland med 13,3%, mens den samlede købesum steg med 22,3%. De øgede antal handler skyldes bl.a., at der i perioden er foretaget flere generationsskifter pga. en lavere generationsbeskatning.


Kilde: EDC Landbrug Poul Erik Bech. Bemærk at data strækker sig over 12 måneder og går fra oktober til september, da data for oktober, november og december 2020 endnu ikke er kommet. Perioderne for alle år er beregnet herefter, så det er nemmere at sammenligne årene. Der er tale om tinglyste handler, så selskabshandler indgår ikke.

Vil du vide mere om ejendomsmarkedet inden for landbrug?

Hent vores nye magasin med fokus på landbrugsejendomme her.

Frank Poll

Landbrugschef, forstkandidat, ejendomsmægler, MDE
Telefon: 58587709
Mobil: 22146528
E-mail: fpo@edc.dk