Offentlig vurdering vs. valuarvurdering

Der er flere argumenter for at vælge en valuarvurdering, men et af de væsentligste er, at en valuarvurdering ser på flere faktorer end den offentlige vurdering og dermed giver et mere aktuelt og retvisende billede af andelshavernes reelle formue.

I andelsforeninger, der benytter den offentlige vurdering, vil ejendomsværdien være uændret frem til næste offentlige vurdering, der tidligst bliver 2020. Det betyder, at andelskronen typisk vil være fastfrosset de kommende år og ikke afspejler udviklingen på det øvrige ejendomsmarked, der for tiden er yderst gunstig.

Hvad er en valuarvurdering?

Den offentlige vurdering af andelsboligforeningen er ikke altid retvisende, da den ikke tager forbehold for markedsværdien. En valuarvurdering giver derimod et aktuelt billede af andelshavernes reelle formue, således andelskronen kan fastsættes til egentlig markedsværdi på tidspunktet for udførelsen af vurderingen.

Markedsværdien, vil som regel fastsættes af en valuar, er således det reelle udtryk for ejendommens værdi. De offentlige ejendomsvurderinger er bl.a. fastsat på grundlag af indberettede handelstal, som herefter behandles matematisk uden besigtigelse af ejendommen.

Valuarvurderingen er baseret på en gennemgang af ejendommens udgifter og indtægter samt en grundig besigtigelse af ejendommen både ud- og indvendig.

Valuaren er en ejendomsmægler, som er specielt uddannet til at foretage vurderinger af fast ejendom, og herunder også af andelsboligejendomme.

Såfremt man benytter sig af en valuarvurdering til fastsættelse af ejendommens værdi, skal man være opmærksom på, at vurderingen kun gælder i 18 måneder. Dette er lovbestemt.

Ved at aftale løbende vurdering af foreningens ejendom, f.eks. hvert år, kan andelsboligforeningen opnå en rabat på vurderingshonoraret.

Kontakt os for at høre mere om potentialet af jeres andelsboligforening. Vi kan ud fra relativt få oplysninger om foreningen give jer svar på, om en valuarvurdering vil være gavnlig for jer.