EDC Poul Erik Bech skaber igen i 2023 et solidt resultat

EDC Poul Erik Bech koncernen realiserede i 2023 en omsætning på 557 mio. kr. Det er en omsætningsstigning på 6% i forhold til året før og den andenstørste omsætning kun overgået af rekordåret 2021. En stærk partnerstruktur med 135 partnere ud af de flere end 600 medarbejdere giver stor stabilitet på medarbejder- og også kundesiden. Det er grundlaget for succesen bag landets største mæglervirksomhed, som fortsætter med at vinde markedsandele.

EDC Poul Erik Bech er Danmarks største ejendomsmæglervirksomhed med 19 erhvervscentre, 80 boligbutikker og en række stærke projektafdelinger. Poul Erik Bech siger:

“Vi fortsætter med at vinde markedsandele på både bolig- og erhvervsområdet. Vi betegner i ledelsen resultatet i 2023 som flot og tilfredsstillende markedet taget i betragtning. Vi er især resultatmæssigt gået frem på boligdelen, som står for 63% af vores omsætning svarende til 350 mio. kr. Vi har på boligområdet leveret et rigtig godt år efter et udfordrende 2022 og starten på 2024 har også været tilfredsstillende.”

“Vores erhvervsdel står for 37% af omsætningen, som svarer til 207 mio. kr., hvilket er et fald på 15%. Trods en mindre omsætningsnedgang glæder vi os over, at vi fortsætter med at vinde markedsandele, så vi står relativt stærkere i forhold til vores konkurrenter. Vi betegner året som tilfredsstillende i forhold til de aktuelle markedskonjunkturer. Det danske transaktionsmarked i hele erhvervsmarkedet faldt i 2023 med mere end 40%, så i det lys er vi ganske tilfredse med udviklingen på erhvervsområdet.”

Omsætningen i EDC Poul Erik Bech koncernen var på 557 mio. kr. mod 526,5 mio. kr. i 2022. Resultatet blev kr. 115 mio. før skat og efter skat 93 mio. kr.

Stor stabilitet på medarbejder- og kundesiden
EDC Poul Erik Bech er uafhængig af banker og realkreditinstitutter. Størstedelen af virksomheden er ejet af den almennyttige fond EDC Poul Erik Bech Fonden, som siden oprettelsen i 2015 har modtaget 65 mio. kr. til uddeling og i 2023 var der 63 lokale overrækkelser, der primært går til at støtte frivillige foreninger, der gør en forskel for udsatte børn.

Poul Erik Bech, siger: “Vi står stærkt i fremtiden. Vores ejerstruktur, med fonden som den primære ejer af firmaet, betyder, at vi er i stand til at træffe langsigtede beslutninger og ikke som udgangspunkt behøver at tænke i kortsigtet indtjening. Vi har derfor også et overordnet ønske om at sætte vores medarbejdere over indtjeningen. Det udmønter sig konkret i, at vi har undladt at afskedige medarbejdere, når konjunkturerne har været dårlige, og derfor er vi også klædt rigtig godt på, når konjunkturerne vender.”

“Vores ejerstruktur betyder også, at det er attraktivt at blive optaget som partner. Ud af vores mere end 600 medarbejdere er hele 135 medarbejdere partnere i virksomheden. Vi forventer fortsat vækst i antallet af partnere i de kommende år, hvilket ikke mindst skyldes vores ambitiøse vækststrategi, hvor vi ønsker både at vækste organisk og ved opkøb af andre ejendomsmæglervirksomheder. Vi fortsætter med at vinde markedsandele og har gode, langvarige kunderelationer, som vi glæder os til at videreudvikle. Vi står derfor stærkt i forhold til den fortsatte konkurrence i mæglerbranchen.”

Forventninger til 2024
Om forventningerne til 2024 siger Poul Erik Bech: “Vi fortsætter med at fokusere på vækst og en højere markedsandel og vil gribe de muligheder, som kommer i forhold til opkøb. Boligmarkedet er her i 2024 oppe i gear igen, men som markedet ser ud nu, er vores nuværende forventning, at boligmarkedet forbliver på et fornuftigt niveau, men med et ejerlejlighedssalg under 2023.”

“Transaktionsniveauet på erhvervsmarkedet er stadig rimeligt lavt på snart andet år. Trods udfordringer er vi kommet fornuftigt og samlet styrket igennem perioden. Der er stadig mange penge i markedet, men vi forventer først sent på året eller i 2025 en decideret optøning af markedet. Men vi oplever, at der er kommet væsentlig mere gang i salget af de mere almindelige erhvervsejendomme og på årets første 4 måneder har vi øget vores styksalg med 39% og antallet af udlejninger med 11%. Vores markedsandel er i meget positiv udvikling, og mere end hver fjerde udbudte erhvervsejendom på det danske marked sker via EDC Erhverv, så vi er meget fortrøstningsfulde i forhold til fremtiden.”

Læs Årsrapport for EDC Poul Erik Bech koncernen

Poul Erik Bech

Ejendomsmægler & valuar, MRICS, MDE
Telefon: 58588801
Mobil: 40314081
E-mail: peb@edc.dk