Private og offentlige bygherrer forholder sig i høj grad til bæredygtighed

I forhold til at udvikle ejendomme kan der være et stort værdimæssigt potentiale i at optimere og revitalisere både hele ejendomme og enkelte lejemål. Mangor & Nagel Arkitekter har stor erfaring med netop denne type opgaver.

Mangor & Nagel Arkitekter er en af Danmarks større tegnestuer med godt 100 ansatte i København, Frederikssund og Roskilde. De har over de sidste 10 år opført eller totalrenoveret mere end 500.000 m2 i hele landet. De har modtaget en lang række priser for deres byggerier – bl.a. vandt de i 2017 Københavns Kommunes Publikumspris for bedste boligbyggeri med Amaryllis Hus på Grønttorvet i Valby.

Søren Arildskov, udviklingschef hos Mangor & Nagel Arkitekter siger: ”Udover stor vægt på kvalitet i alle led af byggeprocesserne spiller bæredygtighed en større og større rolle i vores projekter. Vi glæder os over, at størstedelen af private og offentlige bygherrer i høj grad forholder sig til FN’s Verdensmål, DGNB-certificeringen, Svanemærket m.m., der favner bredt ift. bæredygtighed. Bæredygtighed er blevet en fast del af stort set alle projekter og byggeprogrammer, og ambitionerne vokser løbende hos bygherrerne ift. bæredygtighed. Det er meget positivt – og inspirerende.”

Det ses bl.a. på tegnestuens nuværende projekt Køge Kyst, hvor bygherre, PensionDanmark og Køge Kyst P/S skaber et mangfoldigt og bæredygtigt byområde med en meget stærk miljøprofil og en høj standard for arkitektur og materialer. Bæredygtighed er tænkt bredt ind i hele projektet– fra biodiversitet og cirkulær økonomi til at opfylde flere af FN’s Verdensmål og en ambition om DGNB Guld-certificering.

”For os handler bæredygtighed i høj grad om holdbarhed. Både holdbarhed ift. byggeskik, robusthed og materialer og i særdeleshed ift. social bæredygtighed – hvordan vi bor, hvordan vi skaber attraktive byer, og at vores byggerier skal være robuste. Vi skal se fremad og arbejde langsigtet, men også finde potentialerne i noget eksisterende, som kan skabe ny værdi,” fortæller Søren Arildskov.

At skabe ny værdi med udgangspunkt i et eksisterende byggeri er St. Kongensgade i København et godt eksempel på. Projektet består af et forhus fra 1794, et baghus og gammelt trykkeri fra 1930, som blev konverteret til boliger.  Hertil blev der tegnet et hus med 6 etager med én bolig på hver etage.

Udviklingschefen siger: ”Det var et særligt interessant projekt grundet bygningernes forskelligartede arkitektur og historie. Fokus i konverteringen var at genbruge og genetablere så mange rum, stuk og døre som muligt og på den måde skabe nye, gode boliger i respekt og sammenhæng med historien. Det er meget inspirerende på den måde at forny de gamle rammer og puste nyt liv ind i dem.”

Social bæredygtighed og robuste byer

Holdbarhed er også socialt bæredygtige byer og boliger. Udover at arbejde med almene boliger og tilgængeligheds- boliger, arbejder Mangor & Nagel også på at skabe rammer for langtidsholdbare fællesskaber.

”Når der skal skabes velfungerende og attraktive byer, er der behov for at tænke nyt i forhold til, hvordan man bor, hvordan man kan fremme mangfoldigheden i byen og skabe bykvarterer, hvor der er plads til alle – og som er attraktive og fungerer på lang sigt. Vi fokuserer derfor meget på fx sammensætning af beboere, når vi udvikler boligprojekter,” siger Søren Arildskov.

Et eksempel er seniorbofællesskabet Kamelia Hus på Grønttorvet med boliger og fællesskab for aktive over 60 år. Seniorerne bor side om side med børnefamilier, og der er også ungdomsboliger, store penthouselejligheder og med tiden en stor og grøn park i hjertet af det nye kvarter.