Det giver stor sikkerhed at tegne en ejerskifteforsikring

En ny undersøgelse blandt 1.264 boligkøbere i hele landet viser, at de fleste tillægger tilstandsrapporten stor betydning, når de kigger ny bolig. Tre ud af fire siger nemlig, at tilstandsrapporten har stor betydning for deres beslutning om at købe bolig, mens kun hver fjerde angiver, at de i højere grad stoler på egne observationer. Der er således stor tiltro til tilstandsrapportens værdi, som en del af den såkaldte huseftersynsordning.

Med en tilstandsrapport i hånden kan boligkøberen vælge at tegne en ejerskifteforsikring, som dækker skjulte skader og fejl på den købte ejendom. I undersøgelsen svarer et flertal, at de vil være mere tilbøjelige til at tegne en ejerskifteforsikring, når der er mange anmærkninger i tilstandsrapporten, end når rapporten kun påpeger få fejl. Det tyder på en fejlopfattelse af, hvordan ordningen er skruet sammen, mener Frank Djelert fra EDC i Solrød.

”Kernen i ordningen er, at ejerskifteforsikringen dækker de ting og forhold på ejendommen, som køber ikke havde kendskab til på forhånd. Det betyder, at det, der allerede er beskrevet i tilstandsrapporten, er undtaget fra dækning”, siger Frank Djelert. ”Der er i mine øjne derfor i højere grad en pointe i at tegne forsikringen, når tilstandsrapporten har få anmærkninger, end når der er mange, da man i så fald får en ejerskifteforsikring med færre dækningsundtagelser”.

Mange vil tegne ejerskifteforsikring uanset hvad tilstandsrapporten siger

”Det helt store flertal af boligkøberne i undersøgelsen, nemlig 78 pct., oplyser dog, at de vil tegne ejerskifteforsikring, uanset hvad tilstandsrapporten viser. Det er et fornuftigt valg, og også hvad jeg selv ville gøre”, siger Frank Djelert. ”Det er en god tryghed at tage med sig ind i den nye bolig”.

EDC-mægleren advarer desuden mod for ensidig fokusering på karaktererne i tilstandsrapporten. ”De fleste ved, at en K3 er udtryk for en kritisk skade. Men det er ikke det samme som, at der er tale om en alvorlig eller dyr skade. Der er blot tale om en skade, som bør udbedres hurtigst muligt”.

Som eksempel på sådanne kritiske, men ikke nødvendigvis alvorlige, skader, nævner Frank Djelert inddækning omkring en skorsten eller udluftning. Det er en kritisk skade, fordi der kan løbe regnvand ind, men er der ikke opstået følgeskader i det underliggende tag eller på konstruktionen i øvrigt, kan skaden udbedres for relativt få kroner.

Der tegnes i praksis ejerskifteforsikring i ca. to ud af tre bolighandler ifølge opgørelse fra brancheforeningen Forsikring og Pension.

VIL DU VIDE, HVAD DIN BOLIG ER VÆRD?

Start med en gratis og uforpligtende vurdering af din bolig