Bæredygtighed fylder meget for europæiske ejendomsinvestorer

Mange ejendomsinvestorer står klar til bæredygtige investeringer, men området er komplekst og mangler ensartede normer. Det er konklusionen på et stort internationalt studium med 90 forskellige aktører fra ejendomsbranchen, som EjendomDanmark har bidraget til.

Hvordan står det til med ESG hos de europæiske ejendomsinvestorer? Hvad er de største forhindringer for bæredygtige investeringer – og hvad driver dem? Det er nogle af de spørgsmål, som besvares i det internationale studie af tilgangen til bæredygtige investeringer blandt de europæiske ejendomsinvestorer.

“Selvom det virker abstrakt, er det ikke uvæsentligt med denne slags internationale undersøgelser. Det giver os en langt bedre forståelse for, hvor markedet bevæger sig hen, og hvor der er reelle udfordringer. For første gang ser vi troværdige data om ESG-trends i den europæiske ejendomsbranche. Det giver ejendomsinvestorer en indsigt, som de har ventet på, og som er relevant for deres beslutninger,” siger Jannick Nytoft, adm. direktør i EjendomDanmark.

Studiet blev offentliggjort i maj 2021 og er gennemført af konsulentbureauet Green Soluce og den franske tænketank IEIF i samarbejde med en række europæiske ejendomsorganisationer, herunder EjendomDanmark. I studiet deltog flere end 90 aktører på de europæiske ejendomsmarkeder.

Veldefineret bæredygtighedsstrategi

Undersøgelsen viser, at langt størstedelen af de adspurgte har en veldefineret bæredygtighedsstrategi for deres ejendomsinvesteringer – og langt over halvdelen har etableret monitorering af deres klimaaftryk. Undersøgelsen viser også, at bæredygtighed for mange er et investeringsparameter.

Det er tydeligt, at der er flere udfordringer i forhold til investeringer og bæredygtighed. Her peger flere på, at det er komplekst at arbejde med bæredygtighed. Det gælder fx arbejdet med at fremskaffe holdbare data på området. Samtidig mangler der en fælles, normativ ramme for bæredygtighedsarbejdet. Der er altså ikke altid enighed om, hvad ’bæredygtighed’ dækker over, og hvordan der skal arbejdes med det.

“I Danmark tumler vi med flere af de samme udfordringer, når det kommer til bæredygtighed. Vi diskuterer også, hvordan vi skal få adgang til og benytte os af data. Studiet her ligger således også godt i forlængelse af det store projekt om bæredygtighed og digitalisering, som EjendomDanmark, Rambøll og PwC for tiden er i gang med,” siger Jannick Nytoft.

Studiet blev gennemført fra oktober 2020 til januar 2021 og blev suppleret med en række dybdegående interviews med ledende ejendomsaktører – herunder flere danske.

17 konkrete bæredygtighedsforslag

EjendomDanmark har tidligere udarbejdet kataloget: “Vejen til grønnere ejendomme i Danmark” om, hvordan der kan skabes rammer, der understøtter grønne investeringer og forbedringer af ejendomme. Det indeholder 17 konkrete forslag og fire grundlæggende barrierer, der holder investeringer tilbage:

  1. Der skal være flere direkte økonomiske fordele ved grønne investeringer
  2. Forbedringer skal kunne gennemføres nemmere og hurtigere
  3. De offentlige støtteordninger skal være mere gennemsigtige og effektive
  4. Der skal være bedre plads til nytænkning og eksperimenter

Der er altså behov for en enklere og mere forståelig lovgivning, der kan sætte den grønne dagsorden i centrum.