Boliginvesteringer i fortsat høj kurs: Investorerne med øget appetit på mursten

Ejendomme udgør et attraktivt alternativ til lave obligationsrenter, negative bankrenter og et svingende aktiemarked, og det høje niveau ser ud til at fortsætte i 2022. EDC Erhverv Poul Erik Bech har gennemført en stor, årlig markedsundersøgelse blandt danske investorer, lejere og virksomheder med mere end 1.700 besvarelser. Trods bankernes spådomme om prisfald og færre investeringer, er der fortsat stor rift om boligejendomme.

EDC Poul Erik Bech har netop offentliggjort en undersøgelse om forventningerne til erhvervsejendomsmarkedet i 2022, som 1.700 virksomheder og investorer har besvaret om fremtiden. Poul Erik Bech fortalte på et netop afholdt seminar i Charlottenborg Kunsthal med 150 interessenter i ejendomsbranchen om fremtiden på ejendomsmarkedet.

Flere banker forudså prisfald på boligejendomme i kølvandet på det såkaldte Blackstone-indgreb, som fra juli 2020 har gjort det vanskeligere at istandsætte boliger i de fleste ældre ejendomme og derefter forhøje lejen efter §5 stk. 2 i boligreguleringsloven. Hver anden investor i ældre boligejendomme ville ifølge Forventningsanalysen sidste år skrue ned for sine investeringer på dette felt.

I dag vurderer EDC Erhverv Poul Erik Bech, at køberne isoleret set ift. indgrebet har fået afslag i prisen. Dog er omfanget svært at måle, fordi markedspriserne for boligejendomme har været stigende, siden aftalen om indgrebet blev vedtaget. Men uden indgrebet havde der altså med stor sandsynlighed været højere værdistigninger.

”Vi har godt kunnet mærke en forskydning med øget investorinteresse for nyere ejendomme med fri husleje. Dog er der geografiske forskelle. For 5.2-renoveringerne er mest udbredte i Storkøbenhavn og Aarhus, hvor lejeniveauerne er højest. En renovering koster stort set det samme over hele landet, men uden for de to største byer er det sværere at opnå en høj husleje, der kan forrente investeringen. Derfor er de knap så omfattende 5.1-renoveringer mere udbredte i provinsen,” pointerer Frank Jensen.

Forventningsanalysen viser, at 92% tror på enten stigende eller stabile lejeniveauer, og næsten otte ud af ti venter enten faldende eller nogenlunde uændret tomgang.

”Generelt vurderer jeg, at tomgangen mange steder vil være uændret. Nogle steder kan den falde lidt, fx her i Aalborg, hvor omfanget af nybyggeri er faldende. Både tomgang og mulige lejestigninger hænger også sammen med, om der er en god demografisk udvikling med stigende indbyggertal, og om der fx er indkøbsmuligheder i nærområdet.”

Boliginvesteringer i fortsat høj kurs

EDC Erhvervs analyse viser, at boliginvesteringer fortsat er i høj kurs. ”Hele 82% med investeringsplaner vil gerne købe boligudlejningsejendomme, som dermed er den suverænt mest eftertragtende ejendomstype. Men også de tre næste placeringer i analysen handler om boliger, nemlig blandede bolig og erhverv, byggegrunde til boliger og erhvervsejendomme, som kan omdannes til boliger. Investeringsinteressen i boliger skyldes, at boliger pt har meget lav tomgang, og at udlejer ikke skal tage højde for særlig indretning til konkrete lejere, som det gælder for andre typer ejendomssegmenter.”

I analysen kan de adspurgte pege på flere typer af investeringer, og efter de fire første placeringer – alle inden for boligsegmentet – kommer lager- og logistikejendomme med interesse fra 22%. Dermed har dét segment vundet terræn siden analysen for et år siden, bl.a. i kraft af øget nethandel og historisk lav tomgang. Segmentet nyder ifølge Joseph Alberti godt af, at flere udenlandske investorer med speciale i lager/logistik har fået kig på det danske ejendomsmarked.

Rift om boligejendomme

Ligesom de foregående år er boligejendomme de suverænt mest populære investeringer, og det overrasker på ingen måde Frank Jensen, direktør og partner i EDC Erhverv Poul Erik Bech Aalborg.

”2021 har været et meget travlt år med stor efterspørgsel på boligejendomme, og her i Nordjylland og i hele EDC Erhverv Poul Erik Bech har vi haft det største antal handler nogensinde. Efterspørgslen er meget bred. Pensionskasserne har især kig på de største byer, mens fx nogle af de store, svenske ejendomsselskaber også kigger på andre byer. Desuden kan vi registrere stor interesse fra private investorer og private ejendomsselskaber.”

Frank Jensen forventer, at den store efterspørgsel vil fortsætte i 2022, fordi boligejendomme kan give et attraktivt afkast trods udsigten til stigende renter. I Forventningsanalysen spår knap fire ud af ti adspurgte højere priser på ejendomme, mens halvdelen venter nogenlunde uændrede priser. Et egentligt prisfald forventer kun 13%.

Alt i alt viser vores Forventningsundersøgelse 2022 altså at investorerne fortsætter med at have en øget appetit på mursten.

Frank Jensen

Direktør, partner
Telefon: 58587572
Mobil: 20513692
E-mail: frje@edc.dk

Joseph Alberti

Head of Research
Telefon: 58587467
Mobil: 51150140
E-mail: joal@edc.dk