Broget billede i hovedstaden

Mens resten af landet generelt har færre tomme butikslokaler end for et år siden, så er andelen af ledige lokaler rekordhøj i København. Hovedforklaringen er, at de manglende turister, forretningsfolk og kongresgæster har kostet næsten 30 mia. kr. i omsætningsdyk, som også har ramt butikker og spisesteder.

”Det er dog meget differentieret, for de udeblevne turister kan især mærkes på Strøget, i indre by og til dels i nogle af brokvartererne. I andre dele af byen er der ikke den store forskel. Men dér, hvor turistomsætningen mangler, kan det blive en udfordring, hvis turismen først vender tilbage til det vante niveau i 2023, sådan som nogle eksperter spår,” siger Steffen Falch, erhvervsmægler hos EDC Erhverv Poul Erik Bech København.

En anden udfordring på Strøget og andre eksklusive beliggenheder er lejeforventningerne hos nogle udlejere. ”De senere år har vi set en del detailejendomme blive købt af udenlandske investorer med meget høje forventninger til lejen. Men København er trods alt hverken London eller Paris. Nogle udenlandske udlejere fastholder lejekravene, fordi de investerer langsigtet, og nok også fordi det kan koste nedskrivninger på ejendommene, hvis lokaler udlejes under det forventede,” fortæller Steffen Falch.

Trods trængslerne på og omkring Strøget er der lyspunkter mange andre steder i byen, påpeger EDC Erhvervsmægleren: ”Siden vinterferien har jeg selv gennemført flere salg og adskillige udlejninger. Fx på Gl. Kongevej, som har en god sammensætning af bl.a. køkkenbutikker og boligudstyr, som folk har brugt flere penge på under pandemien. Ofte er tingene selvforstærkende, for når der kun er få ledige lokaler, så må interesserede lejere slå hurtigt til. En nærliggende strækning som Vesterbrogade er præget af flere ledige lokaler, men generelt oplever vi, at mange gerne vil åbne butikker og spisesteder fx i brokvarterne.”

Vil du blive opdateret på detailmarkedet?

Hent den nyeste udgave af vores magasin DetailFokus her.