CityFact: Hvad driver efterspørgslen på industri- og logistikejendomme?

Vores nye markedsrapport CityFact samler relevante markedsforhold i ét samlet analyseprodukt, så du kan se aktuelle markedsdata for ejendomssegmenterne bolig, kontor, detail, lager, logistik, produktion og projektudvikling samt informationer om tomgang, markedsleje, afkastkrav, udviklingsområder med byggeaktivitet – både historisk og planlagt byggeri. Læs om Industrisegmentet, og hvordan CityFact som redskab giver et dybdegående indblik i de faktorer og tendenser, som driver efterspørgslen på industri-, produktion- og logistikejendomme.

“Vi har udarbejdet CityFact i tæt samarbejde med vores mange lokale mæglere, der har fingeren på pulsen i forhold til den lokale markedsudvikling, så vi sikrer en så specifik, relevant og detaljeret viden som muligt. Alle tal er understøttet med kommentarer og forklaringer, så data fremstår klart og tydeligt og suppleret med indsigt i lokale markedsforhold. Udover at vise den aktuelle status underbygges data med uddybende beskrivelser og tal for den historiske udvikling, så man får altså adgang til dybdegående ejendomsdata med mange værdifulde nøgletal,” forklarer Joseph Alberti, Head of Research, EDC Erhverv Poul Erik Bech.

Køge er et knudepunkt

Tager vi udgangspunkt i CityFact Køge, så siger partner Brian Skov Andersen, EDC Erhverv Poul Erik Bech Køge: ”Vi oplever en voldsom efterspørgsel på industri- og logistikejendomme. De er så eftertragtede, at efterspørgslen klart overstiger det reelle udbud af disse ejendomme. Samtidig er der udlagt alt for få kvadratmeter til at udvikle ny industri- og logistikmasse, hvilket er en problematik i Køge såvel som i hele Storkøbenhavnsområdet.”

”Den store efterspørgsel skyldes, at Køge fortsat er et yderst vigtigt trafikalt knudepunkt for hovedstadsområdet, hvor også den kommende Femernbæltforbindelse vil forøge mængden af transport via den sydgående akse mærkbart. Det medfører, at behovet for forøget industri-og logistik ejendomme vil være kontinuerligt i fremtiden, og det er svært at se, at den høje efterspørgsel ikke vil fortsætte. Køge Nord Transportcenter, som er et af Hovedstadsområdets mest markante logistikhubs, er over den seneste tid blevet udvidet betydeligt. Det øgede fokus fra virksomhederne om bedre forsyningssikkerhed i sammenspil med den nye Femernbæltforbindelse forventes at skabe et kontinuerligt behov for yderligere udvidelse af området fremadrettet.”

De mindre og lokale investorer efterspørger typisk mindre ejendomme, mens de større og institutionelle investorer ønsker større arealer samt udviklingsprojekter. Der er dog fortsat en stor efterspørgsel på logistikejendomme eller grundarealer for at kunne facilitere de større transport- og logistikvirksomheder indenfor kommunegrænsen.

Forventninger, som står på skuldrene af fakta

Forventningen er, at afkastkravet for industri- og logistikejendomme i Køge Kommune vil være stabile til let faldende, mens lejeniveauet forventes stabilt til let stigende, særligt grundet det begrænsede udbud. I Køge Kommune blev der ifølge Ejendomstorvet.dk udbudt 10 nye lager- og produktionsejendomme i 1. kvt. 2022, mens der i det tilsvarende periode året forinden blev udbudt 16 nye sager. Det konkretiserer det faldende udbud på denne type ejendomme.

Tomgangen på lager og produktionsejendomme i Køge Kommune er det seneste år faldet med -1,46%, og ligger derfor på 2,76% for 2. kvt. 2022. Tomgangen for lager-og produktionsejendomme i hele Region Sjælland er på 1,54%, så der er virkelig ikke mange varer på hylderne, så det gælder for virksomheder og investorer om at slå til, når muligheden byder sig.

Vejle har vokseværk

Vejle er en stor vækstmotor i Trekantområdet på væsentlige parametre, som fx befolknings- og erhvervsudvikling. Vejle har en geografisk force, da kommunen er placeret velegnet for virksomheder, som ønsker let adgang til hele Danmark, Skandinavien og resten af Europa. Arne Kristensen, partner, EDC Erhverv Poul Erik Bech Vejle, siger:

”Vejle fortsætter med at vokse. Netop derfor er der i kommunen en forøget efterspørgsel fra investorer indenfor industri- og logistikejendomme. En stærk lokal økonomi, ressourcestærke privatpersoner og virksomheder har skabt gode muligheder for investeringer og høj vækst.”

”På logistikmarkedet oplever vi i Vejle derfor i øjeblikket en stor efterspørgsel, hvor udbuddet pt. er utilstrækkeligt. Som følge af den høje efterspørgsel på den eksisterende bygningsmasse vender flere og flere blikket mod Vejle Syd, som vurderes at besidde gode udviklingsmuligheder for industri- og logistik. På nuværende tidspunkt er vi i EDC Erhverv Poul Erik Bech involveret i et projekt med et 28 hektar stort område med plads til 186.000 m² industri- og logistik i Vejle Syd, hvor der skal bygges, når der er fundet en eller flere investorer.”

Udvikling tager til i Odense

Industrien i Odense bevæger sig langsomt mod en mere klyngebaseret fordeling, hvor flere af de ældre industriområder i større grad omdannes til nye bydele og boligområder. Lars Damsholdt Balle, partner EDC Erhverv Poul Erik Bech Odense, siger:

”Forventningen er, at Odenses industri samles i de primære industri- og logistikområder i den sydlige og sydøstlige del af byen, hvor tilgang til motorvej skaber en de mest optimale logistiske placeringer. Tietgenbyen, Højby og Højme er de største klynger og mest eftertragtede områder, og vi forventer, at den kommende udvikling vil finde sted i disse områder. B.la. udvikler Facebook et markant datacenter i Tietgenbyen. Et andet mål for Odense er at opnå ambitionen om at blive verdens førende robotby og dermed blive det naturlige valg for at etablere drift for robotvirksomheder. Udviklingen forventes at tage til i de kommende år, og der er stor tiltro til, at flere virksomheder vil finde Odense attraktiv som robotby.”

Antallet af udbudte sager på ejendomstorvet for industri- og logistikejendomme i Odense er faldet markant over de seneste to år, og er for april 2022 er der under 25 sager i udbud. Tomgangen har ligeledes bevæget sig mod et lavt niveau, og befinder sig i kvartal 2, 2022 på 1,16%, hvilket er lavere sammenlignet med både Region Syddanmark og Hele landet. Siden midten af 2020 har det resulteret i markante fald i afkastkravet for industri- og logistik, som for primær lokation er faldet fra 7,0% til 5,8%.

Få adgang til CityFact markedsrapporter og få mere information om de investeringsområder, du har særlig interesse for på www.edc.dk/cityfact

Vil du vide endnu mere om industrimarkedet? Læs seneste udgave af IndustriFokus.

Joseph Alberti

Head of Research
Telefon: 58587467
Mobil: 51150140
E-mail: joal@edc.dk

Brian Skov Andersen

Partner, Erhverv, HD
Telefon: 58587437
Mobil: 28962051
E-mail: bsa@edc.dk

Arne Kristensen

Partner, Erhverv
Telefon: 58587196
Mobil: 40301743
E-mail: akr@edc.dk

Lars Damsholdt Balle

Direktør, partner, HD-R
Telefon: 58587867
Mobil: 61687819
E-mail: ldb@edc.dk