COVID-19 vs. ejendomsmarkedet: Hvor stor bliver effekten?

Coronapandemien har haft betydning for de fire overordnede segmenter på ejendomsmarkedet: Kontor, boligudlejningsejendomme, industri og detail. I første udgave af det netop lancerede magasin Market Insight deler EDC Erhverv Poul Erik Bech en analyse af pandemiens følgevirkninger.

Det nye magasin Market Insight behandler aktuelle temaer på det danske og internationale ejendomsmarked. Første udgave af magasinet er netop kommet på gaden med en større analyse af coronapandemiens effekt på boligmarkedet. Men hvilken betydning har coronapandemien på ejendomsmarkedet?

Langtidseffekter på kontormarkedet

Coronapandemiens hurtige spredning og de efterfølgende konsekvenser påvirker arbejdsmarkedet markant. Flere forskere mener, at der vil være langtidseffekter af COVID-19. Joseph Alberti, Head of Research i EDC Erhverv Poul Erik Bech, siger:

”Arbejdstagere og arbejdsgivere har fået øjnene op for muligheder ved hjemmearbejde og digitale løsninger. Det vil resultere i større autonomi, øget effektivitet, sparret transporttid og for nogle en bedre balance mellem arbejds- og familieliv. Det vil sandsynligvis på sigt mindske antallet af kvadratmeter, som afsættes pr. medarbejder i kontorer, da arbejdspladserne vil være mere fleksible – og flere får øjnene op for, at alle måske ikke har brug for et fast skrivebord.”

”Omvendt vil der fremover også være virksomheder, der af sundhedshensyn vælger mere plads, da medarbejdere sidder for tæt. På landsplan er andelen af ledige kontorlokaler i 2. kvartal 2020 faldet fra 7,6% til 7,3%. Alle regioner på nær Region Nordjylland har ligeledes oplevet et fald i andelen af ledige lokaler.”

Et stabilt boligudlejningsmarked

Indtil videre har boligmarkedet været rimelig stabilt under corona. Joseph Alberti siger: ”Der er tiltagende interesse fra udenlandske, institutionelle investorer og kapitalfonde indenfor boliger, hvor Danmark opleves som en sikker havn for ejendomsinvesteringer med en høj udlejningssikkerhed. I søgen efter højere afkast viser investorerne stigende interesse for ejendomme uden for de større byer, hvor afkastet er højere.”

”Det forventes, at interessen for ældre boligudlejningsejendomme med lav husleje fortsat vil være høj. Også efter at regeringen ændrer boligreguleringslovens paragraf 5.2, da det vil føre til en naturlig regulering af prissætningen. Selvom efterspørgslen er høj, vil det alt andet lige betyde faldende priser på de ældre boligudlejningsejendomme. Ændringen vil nemlig resultere i, at det tager længere tid at realisere potentialet ved renovering af enheder i ældre ejendomme fra før 31.12.1991.”

Høj efterspørgsel på industriejendomme

Generelt er industri og logistikejendomme i opadgående trend grundet øget onlinehandel og teknologisk udvikling. Det er kraftigt forstærket af COVID-19s påvirkning af markedet, hvor særligt internethandel er steget markant.

”Den høje efterspørgsel har primært fokus på nyere og moderne ejendomme. Det er vigtigt, at der fortsat opføres nye og moderne industri- og logistikejendomme, da mange virksomheder med et akut behov efterspørger disse.  Der er et uforløst potentiale, da der ikke er opført tilstrækkeligt med moderne industriejendomme til at efterkomme markedets høje efterspørgsel,” udtaler Joseph Alberti og fortsætter:

”Andelen af ledige industri- og logistikejendomme er stabilt på 1,9% svarende til 1.966.200 m2, hvor den primære tomgang findes blandt ældre og umoderne ejendomme, og det vidner om stor aktivitet på markedet. Der er ligeledes forventninger om stigende markedsleje og faldende afkastkrav i flere områder.”

Detail er hårdt ramt

Det segment, der er hårdest ramt af COVID-19, er detailbranchen. I april steg detailsalget svagt, efter betydelige fald i marts. Dermed er der tegn på, at det værste er overstået, hvilket understøttes af at forbrugerforventningerne steg i maj. Joseph Alberti, Head of Research i EDC Erhverv Poul Erik Bech, fortæller:

”Nogle investorer er tøvende med at investere indenfor detail, da der er fortsatte strukturelle ændringer grundet øget pres fra nethandel og ændrede forbrugerpræferencer, hvor der i højere grad bruges penge på oplevelser fremfor varer. Tendensen styrkes i høj grad af COVID-19, hvor salget i de fysiske butikker er faldet markant. Der forventes dermed et fald i lejepriserne og stigende afkastkrav. Flere butikker må ændre strategi, flere vil gå konkurs, og vi vil se flere tomme lokaler, der skal finde ny anvendelse.”

Kom et spadestik dybere i forhold til investeringsmarkedet

Market Insight er et helt nyt magasin, hvor du kan læse dybdegående analyser af ejendomsmarkedet – med afsæt i forskellige temaer. Ligesom du kan læse de nyeste markedstal. Områder, vi ved, der er vigtige, når man beskæftiger sig professionelt med investeringsejendomme.

Market Insight