Derfor er restejerlejligheder en interessant investering

Investeringer i restejerlejligheder kan både give pænt afkast og stor fleksibilitet. Restejerlejligheder er dog ofte en lidt overset mulighed, måske fordi den administrative proces kan syne lidt mere kompliceret. Men det behøver det ikke at være med den rette partner i ryggen.

Restejerlejligheder er – som navnet signalerer – boliger, som ikke blev solgt, enten da et nyt byggeri stod færdigt, eller da en ældre udlejningsejendom blev omdannet til ejerlejligheder. Efterfølgende er boligerne blevet lejet ud. Men denne type fast ejendom bliver nogle gange overset af investorer trods gode muligheder for pæne afkast og masser af fleksibilitet, ikke mindst i nyere ejendomme med fri huslejefastsættelse, mener Bjørn Gervø, projektchef i EDC Projekt.

”Først og fremmest er der gode muligheder for at opnå et ganske fornuftigt afkast. Som udlejer får man en løbende indtægt fra de udlejede boliger. Og når en bolig bliver opsagt, giver det anledning til at vurdere, om et salg er aktuelt. Hvis boligpriserne er steget i lokalområdet, kan et salg udløse en god fortjeneste, og hvis ejer ikke finder den forventede salgspris attraktiv, ja, så kan lejligheden blot lejes ud igen og sikrer dermed et fortsat cashflow.”

Fleksibel investeringsejendom
Bjørn Gervø peger på, at der samtidig med et pænt forventet afkast er tale om en ret fleksibel investeringsform.

”Vi ser meget forskellige størrelser i porteføljer. Fx en lokal håndværksmester, som køber en enkelt eller to restlejligheder og begynder at opbygge en portefølje. Andre specialiserer sig på dette felt og opbygger større porteføljer. Og porteføljen kan løbende justeres efter behov: Er der opsamlet likviditet, kan man købe flere lejligheder, og er der omvendt brug for likvider, så kan boliger sælges fra, i takt med at lejere siger op,” fremhæver Bjørn Gervø.

Investering i restejerlejligheder sikrer lav risiko for tomgang, sammenlignet med fx større erhvervsejendomme, hvor udlejer ofte er afhængig af en enkelt eller få lejere. Med en vifte af restejerlejligheder med løbende udskiftning af lejere er risikoen for nævneværdig tomgang meget begrænset – og dertil kommer som nævnt muligheden for gevinst ved at sælge fraflyttede boliger.

Det giver også mulighed for, at hvis der fx er to, der gerne vil købe, men ikke kan løfte hele investeringen, så kan de købe halvdelen hver, uden de behøver at være i samme selskab eller skøde, hvilket dermed giver frihed.

Ikke kompliceret med den rette partner
Nogle investorer afholder sig fra at investere i restejerlejligheder da administrationen kan syne mere omfattende. Men med en partner som EDC Erhverv med på siden er det faktisk ikke rigtigt. Vi har qua vores størrelse alle ressourcer inhouse til at kunne håndtere hele processen – fra vurdering, udlejning af enkelte lejligheder, salg af den samlede portefølje til løbende rådgivning og administration.

”Det hele kan foregå meget nemt i et samarbejde med vores afdeling. Når en lejlighed bliver opsagt, kan vi inden for 24 timer levere en vurdering af, hvad en genudlejning kan give, og hvad et salg kan indbringe. Og inden for 48 timer kan lejligheden være udbudt til salg eller til leje. Det sker med indgående lokalkendskab i kraft af samarbejdet med vores over 60 boligbutikker over hele landet. Hvis man vil sælge hele sin portefølje eller dele af den, så har vi et nationalt netværk af 17 erhvervscentre og et bredt netværk med kontakt til et stort antal investorer både herhjemme og i udlandet,” siger Bjørn Gervø.

EDC Erhverv har desuden som den eneste danske erhvervsmægler samtidig boligbutikker samt ejendomsadministration via datterselskabet LEA Ejendomspartner.

Vil du høre mere om mulighederne for at investere i restejerlejligheder? Eller måske, hvordan EDC Erhverv kan bistå i håndteringen af dine restejerlejligheder? Ring til projektchef i EDC Projekt, Bjørn Gervø på 58 58 70 52  

Ny lov giver nye fordele

1. juli trådte en ny ejerlejlighedslov i kraft, og det er en fordel for investorer med restejerlejligheder, påpeger Bjørn Gervø fra EDC Erhverv:

”Før mistede investor sin stemmeret i ejerforeningen, når en lejlighed blev lejet ud. Det er ændret med den nye lov, så man bevarer sin indflydelse. Det kan fx have betydning, hvis der er drøftelser om større opgaver med vedligehold – nogle beboere vil måske tænke kortsigtet for at undgå højere bidrag til ejerforeningen, selv om et renoveringsprojekt kan øge værdien af ejendommen og de enkelte lejligheder.”