Det blå Danmark har grøn medvind i sejlene

Tidligere er flere erhvervshavne blevet afviklet, og aktiviteterne er blevet koncentreret på færre steder. Men der er ikke brug for søforklaringer, og havnene herhjemme er på ingen måde ved at falde af på den. For i dag holder kommunerne fast i selv små havne, og så har danske havne udsigt til stor vækst med mange beskæftigede – ikke mindst i kraft af den grønne omstilling, siger Tine Kirk Pedersen, direktør for brancheforeningen Danske Havne.

”Vores rolle som brancheforening er at værne om de arealer og de arbejdspladser, som havnene omfatter. Havnene skaber masser af aktivitet og job bredt i hele Danmark.”

Sådan opridser direktør Tine Kirk Pedersen hovedopgaven for organisationen Danske Havne, som omfatter 51 medlemmer med i alt 62 havne. Og det er ingen hemmelighed, at en del havne har været under pres – og flere er under afvikling.

”Før 2011 havde vi 80 medlemmer, men nogle er blevet tømt for deres opgaver med fx at transportere sten, grus, korn eller foderstoffer,” siger Tine Kirk Pedersen. Holbæk er et eksempel på, at erhvervsaktiviteterne på havnen gradvis forsvandt og blev erstattet af boliger. I øjeblikket står Kerteminde og Sønderborg med lignende udfordringer.

Byggeri på havne

Boliger på tidligere havnearealer er ofte attraktive, fordi der er udsigt over vandet – noget som ellers er vanskeligt at opnå ved nybyggeri på grund af regler om kystbeskyttelse. Men nybyggeri eller projektudvikling kan også omfatte kontorer, butikker og cafeer.

”I forhold til udviklingen så er det vores opfattelse, at selv om mange kommuner er ivrige efter at få især boliger på havnearealerne, så forsøger de også at fastholde erhvervsaktiviteter. De steder, hvor der bliver bygget nyt, bliver der i højere grad bevaret maritime elementer som slæbesteder, jernbanespor, havnegrill, ishus og restauranter,” siger Tine Kirk Pedersen.

”Ofte bliver nogle af de små fiskerbåde bevaret, og der bliver etableret lystbådehavn, eller den eksisterende bliver udvidet, så der er stadig enormt meget aktivitet på havnene i Danmark. Vi er i høj grad kendte for at være det blå Danmark – og det er i høj grad de mange professionelle havne og vores stolte traditioner som søfartsnation, der er med til at fastholde denne udvikling.”

Den danske handelsflåde overhalede i 2019 den amerikanske og blev verdens femtestørste, kun overgået af Grækenland, Singapore, Kina og Japan.

Fra veje til vand

Først og fremmest er havnene fortsat store arbejdspladser med stor økonomisk betydning for hele Danmark, selv om aktiviteterne koncentreres på færre havne – som til gengæld jævnligt udvider. Hele det blå Danmark – som ud over havnene omfatter fx søtransport, færger og værfter – beskæftiger næsten 100.000 personer, og havnene håndterer omkring 80% af udenrigshandlen. Og havnene håber, at andelen kan stige som led i den grønne omstilling – fx har EU som mål at flytte masser af godstransport fra veje til vand. Skibe bruger nemlig mindre energi end lastbiler, og samtidig kan skibstransport mindske trafikken på de ofte overfyldte veje.

Vind giver vækst

Også på andre måder er den grønne omstilling ifølge Tine Kirk Pedersen havnenes største vækstområde, bl.a. fordi vindmøller i dag er så store, at de dårligt kan transporteres over landjorden:

”Esbjerg har mange opgaver som udskibningshavn for vindmøller. Omkring 50% af vores aktiviteter har efterhånden med vedvarende energi at gøre, og den andel vil fortsætte med at gå op. Flere havne bliver brugt som baser for havvindmølleparker, både i anlægsfasen og når anlæggene er i drift og løbende skal serviceres.”

Som eksempel nævner hun den lille Klintholm Havn på Møn. Den blev sidste sommer servicehavn for havvindmølleparken Kriegers Flak, og det skabte ifølge Tine Kirk Pedersen ca. 35 job. Flere kæmpestore projekter med havmølleparker og ligefrem kunstige energi-øer er på vej og vil skabe ekstra aktivitet på adskillige havne.

Solenergi på vandet

Allerede nu har flere havne mange arbejdspladser fra et andet element i den grønne omstilling, nemlig udfasningen af olie og gas, senest manifesteret ved et bredt forlig i december om at afslutte al dansk olieudvinding i 2050.

”Fx er der i Frederikshavn netop etableret et stort anlæg, hvor udtjente olieboreplatforme bliver nedbrudt og derefter genanvendt. Netop genanvendelse er et område, hvor vi forventer stor vækst,” siger direktøren for Danske Havne.

Desuden er solenergi et gryende område for danske havne. Årsagen er den samme, som når vi skal tage ekstra solcreme på, når vi er på havet.

”Solens stråler bliver reflekteret af vandet, og derfor kan solparker på vand give ekstra strøm. Ved Hvide Sande er der et anlæg, og det er interessant for flere havne at kigge på det,” siger Tine Kirk Pedersen.

Vil du komme helt tæt på projekt- og investeringsmarkedet?

Hent vores nyeste magasin Market Insight her.