Lav forbrugertillid påvirker forventningerne

De seneste markedstal inden for detailsegment viser, at detailmarkedet er præget af lav for­bru­ger­til­lid, stigende renter og inflation, der endnu ikke i Danmark er på definitiv retræte. Fremtiden er derfor præget af usikkerhed, da der er risiko for, at forbruget vil falde betydeligt, hvilket særligt gælder luksusgoder.

Usikkerheden vil først og fremmest påvirke detaillejerne, der for manges vedkommende fortsat er udfordret på økonomien oven på pandemien. Det øger dermed også risikoen indirekte for investorerne, da der er risiko for konkurser og dermed stigende tomgang.

In­ve­ste­rings­ly­sten efter detaillokaler har fulgt godt med, men har i de seneste måneder været påvirket af ren­testig­nin­ger. Det er særligt dag­lig­va­repor­te­føl­jer, der har været meget efterspurgte, hvor der i det seneste år har været flere store transaktioner. Herudover er der øget interesse for shopping centre, hvilket kan forklares med de meget lave afkast inden for industri- og logistik, der betyder, at shopping centre kan være mere attraktive ud fra en risikojusteret betragtning. Det er dog generelt en forudsætning, at der er ud­vik­lings­mu­lig­he­der til bolig, og dermed muligheder for optimering og di­ver­si­fi­ce­ring af risiko.

På landsplan udgør andelen af ledige de­tail­han­delslo­ka­ler 2,7% for 4. kvartal 2022, hvilket er et fald på 0,1 procentpoint siden sidste kvartal. Niveauet er det laveste niveau siden 3. kvartal 2010.

Joseph Alberti

Head of Research
Telefon: 58587467
Mobil: 51150140
E-mail: joal@edc.dk