EDC Erhverv Poul Erik Bech fortsætter med at satse på Sønderjylland

Ny ejerstruktur i EDC Erhverv Poul Erik Bech er netop sat i søen, så de nuværende erhvervscentre i Sønderborg og Aabenraa står endnu tættere sammen til ét stærkt og stort regionalt erhvervscenter, som får navnet EDC Erhverv Sønderjylland. For at styrke landsdelen søger EDC en ny partner og en erhvervsmægler til afdelingerne i Sønderjylland for at fortsætte udvikling og vækst.

EDC Poul Erik Bech er Danmarks største og eneste landsdækkende ejendomsmæglervirksomhed og består af mere end 75 boligbutikker, 19 erhvervscentre og har over 650 medarbejdere. I dag har mæglervirksomheden erhvervscentre i Sønderborg og Aabenraa, og ønsker nu at styrke sig endnu mere i regionen. Poul Erik Bech siger:

“Etableringen af erhvervscentrene i Sønderborg og Aabenraa er forløbet særdeles tilfredsstillende og nu er turen kommet til at styrke positionen i yderligere i markedsområdet bestående af de 4 sønderjyske kommuner; Haderslev, Aabenraa, Tønder og Sønderborg. Vi har fået to stærke profiler på plads i Aabenraa. Morten Dahl Rask har stor erfaring fra den finansielle sektor og nu senest Bjørn Borg, der kom fra en stilling som salgsdirektør i et byggefirma, er således partnere med stor erfaring fra ejendomsbranchen. I Aabenraa har vi desuden Preben Christensen, der tidligere var medejer af Aabenraa.”

“Vi vil altså fortsætte med at have fuldt fokus på regionen og ønsker at finde nye, dygtige medarbejdere, der kan drive os fremad. Derfor søger vi ny partner i Sønderborg og endnu en erhvervsmægler, så vi fremover vil stå endnu stærkere som én samlet enhed i Sønderjylland, som vi kalder EDC Erhverv Sønderjylland.”

Fordoblet medarbejdere og omsætning
Morten Dahl Rask siger: “Vi kommer til at dække et større område i den kommende tid. Jeg har været med som partner i Aabenraa og omegn i snart to år, og det er gået virkelig godt, hvor vi på relativ kort tid har vækstet omsætningen betydeligt. For nogle måneder siden kom Bjørn Borg med som partner. Det er et givende samarbejde, hvor vi supplerer hinanden godt.”

“Vi har begge stor erfaring, faglighed og netværk, og vi drager nytte af, at Bjørn Borg har arbejdet med ejendomshandel som salgsdirektør i et byggefirma. Samtidigt bor han i Haderslev, og jeg bor i udkanten af Aabenraa og har arbejdet i Sønderborg i det meste af min næsten 25-årige karriere, bl.a. som direktør i den lokale Nordea-filial og arbejdet i Danske Bank og Nykredit i byen. Vi er altså godt dækket ind, og vi glæder os til at få flere med på holdet for at stå endnu stærkere som én samlet enhed i Sønderjylland.”

Poul Erik Bech supplerer: “I den kommende tid vil vi som sagt ansætte såvel en ny partner i Sønderborg og endnu en erhvervsmægler til området. Her vil vi skabe en ny ejerstruktur, hvor de lokale partnere også ejer en anden af de øvrige centre, så vi på den måde kitter enhederne sammen til ét stærkt og stort regionalt erhvervscenter.”

Godt fat i Sønderjylland
Om de seneste to år siger Morten Dahl Rask: “Vi har virkelig udviklet vores erhvervscenter, og vi har fx løst en stor opgave for Velux i Skærbæk, hvor vi formidlede salget af 33.000 m² Velux-bygninger for mere end 30 mio. kr. Nu hjælper vi de nye lokale ejere med at finde nye lejere til tre genudlejninger på samlet 8.000 m². Vi har desuden fundet en ideel lokation i Aabenraa til Danmarks førende ladeoperatør Clever, og vi har fået rigtig godt fat i det Sønderjyske erhvervsliv og blevet husmægler for flere større virksomheder og investorer i området. Så vi er meget fortrøstningsfulde i forhold til vores fremtidige vækst, og der er ingen tvivl om, at vi i EDC virkelig vil Sønderjylland.”

Poul Erik Bech

Ejendomsmægler & valuar, MRICS, MDE
Telefon: 58588801
Mobil: 40314081
E-mail: peb@edc.dk

Morten Dahl Rask

Direktør, Partner
Mobil: 23652427
E-mail: mrd@edc.dk