EDC Erhverv Poul Erik Bech holder momentum i udfordrende år

EDC Erhverv Poul Erik Bech, som er en del af Danmarks største ejendomsmæglervirksomhed EDC Poul Erik Bech koncernen, realiserede i 2022 en omsætning på 232 mio. kr. mod 240 mio. kr. i rekordåret 2021. Det betyder, at 2022 leverede den næsthøjeste toplinje og erhvervsdelen fortsætter med at vinde markedsandele. Resultat af den primære drift blev realiseret med 34,8 mio. kr. mod 47,7 mio. kr. i 2021. Resultatet i erhvervsdelen betegnes af ledelsen som tilfredsstillende markedet taget i betragtning.

Danmarks største ejendomsmæglervirksomhed EDC Poul Erik Bech med 19 erhvervscentre, 80 boligbutikker og flere end 600 medarbejdere er netop kommet med årsregnskab for erhvervsdelen af virksomheden. Poul Erik Bech siger:

”Efter to ekstraordinære år blæste der i 2022 mere usikre vinde på ejendomsmarkedet, hvor usikkerhed i form af krig, høje renter, inflation, byggeomkostninger og energipriser påvirkede markedet. 2022 var således et splittet år, hvor første halvår af erhvervsmarkedet fortsatte i samme tempo, som rekordåret 2021, mens andet halvår var præget af især de stigende renter, hvor køber og sælger ofte er for langt fra hinanden i afkastforventninger til at kunne gennemføre en handel.”

”Derfor er det også tilfredsstillende, at vi stort set kan holde toplinjen på erhverv, hvor vi kun har oplevet et mindre fald på 3% i et marked, hvor den samlede transaktionsvolumen er faldet med ca. 15%. Vi fortsætter således vores ambitiøse vækstrejse og bliver ved med at tage markedsandele.”

Resultatet af den primære drift i EDC Erhverv Poul Erik Bech blev realiseret med 34,8 mio. kr. mod 47,7 mio. kr. i 2021, hvilket er et fald på 27,0%, hvilket dog skal ses i lyset af, at stigningen i resultatet var på hele 74% fra 2020 til 2021. Årets resultat efter skat udgør 26,2 mio. kr. mod 37,1 kr. i 2021.

Erhverv vækster
EDC Erhverv Poul Erik Bech overtog endnu et erhvervscenter i 2022 med købet af EDC Erhverv Strandfelt i Taastrup, så de nu er oppe på 19 erhvervscentre i hele Danmark, og her i 2023 har EDC Projekt Poul Erik Bech erhvervet STAD Projekt. Poul Erik Bech siger:

”Vi er glade for sammenlægningen af EDC Projekt Poul Erik Bech og STAD Projekt, som har skabt Danmarks stærkeste projektteam. Sammen vil vi stå stærkt i markedet med mere end 25 dedikerede projektmedarbejdere til salg og udlejning af projektboliger. Desuden har vores internationale afdeling haft endnu et rigtig godt år og fortsætter væksten. Vi har gennemført mange opgaver og bidraget til en række internationale markedsrapporter med vores samarbejdspartner JLL. Vi har opbygget et stærkt netværk af udenlandske investorer og samarbejdspartnere, og afdelingen oplevede en omsætningsstigning på hele 60% i 2022.”

”Vi ønsker fortsat at udbygge vores position som Danmarks mest landsdækkende ejendomsmægler-virksomhed inden for erhvervsejendomme. Vi har en stærk position i markedet på især de mellemstore sager, som vi vil fortsætte med at styrke. Samtidigt er vi tilfredse med, at vi løser flere og flere af de større sager. Vi ønsker at hjælpe vores kunder med at løse både små, mellemstore som større sager.”

Af andre områder der har gjort det godt er EDC Poul Erik Bechs landbrugsafdeling, som blev etableret for 3½ år siden, som fortsætter væksten og har leveret et flot 2022.

Forventninger til 2023
Om forventningerne til 2023 siger Poul Erik Bech: ”Vi fokuserer hele tiden på at opnå en endnu højere markedsandel herhjemme, herunder på markedet for de helt store transaktioner. Desuden vil vi fortsætte med at udbygge forretningen for vores internationale kunder. Vi vil opnå vores ambitiøse mål ved at videreudvikle vores kunderelationer og styrke hele vores full-service værdikæde, vækste vores nye forretningsområder og ved at fusionere eller konsolidere os med andre ejendomsmæglervirksomheder. Vi forventer, at transaktionsniveauet på erhverv i 2023 vil være betydeligt lavere end 2022, men vi forventer, at vækste i markedsandele.”

EDC Poul Erik Bech er uafhængig af banker og realkreditinstitutter og er for en stor dels vedkommende ejet af den almennyttige fond EDC Poul Erik Bech Fonden, som gennem overskuddet fra mæglervirksomheden støtter frivillige foreninger, der gør en forskel for udsatte børn samt kunst og bygningskulturarven.

Poul Erik Bech

Ejendomsmægler & valuar, MRICS, MDE
Telefon: 58588801
Mobil: 40314081
E-mail: peb@edc.dk