EDC Market Update: Hvilke udfordringer og muligheder byder 2020 på?

Nyeste udgave af EDC Market Update er på gaden med nyt layout og på nogle punkter nyt indhold. Hold dig opdateret på erhvervsejendomsmarkedet med detaljerede markedsdata om afkastkrav, lejeniveau, tomgang og forventningerne til afkasts- og lejeniveauer inden for boligudlejnings-, kontor-, detail- og industriejendomme.

Nyeste udgave af EDC Market Update er på gaden. Men hvad bød 2019 på, og hvad kan vi forvente af 2020? Joseph Alberti, Head of Research i EDC Erhverv Poul Erik Bech, siger:

”2019 var et år med lavere transaktionsvolumen, hvilket primært skyldes manglen på +500 mio. kr. ejendomme, som de seneste år har haft en meget væsentlig betydning for den samlede transaktionsvolumen. 2019 var også præget af usikkerhed på regulerede boligudlejningsejendomme, hvilket har begrænset handlen af denne type væsentligt.”

”Boligejendomme er fortsat det mest handlede og efterspurgte aktiv blandt alle ejendomsinvestorer. Men den rekordhøje beskæftigelse giver gode vilkår for kontor, hvilket har øget interessen, især for fleksible kontorer. Der tilføres især i København en del nye kvadratmeter i de ydre områder af byen, mens de ældre i højere grad omdannes til boligformål.”

Logistik er fortsat hot

Udbuddet af logistikejendomme kan ikke følge med efterspørgslen. Det gælder både på leje og investering, hvilket i høj grad skyldes nærhedsbehovet for at levere varer til e-handel. Der er et stort behov for højloftede og fleksible ejendomme, hvilket giver gode muligheder for spekulativt byggeri. Joseph Alberti siger:

”Mens internethandlen påvirker industri/logistik positivt, så skaber det udfordringer for detailhandlen. Her kommer fremtiden til at handle om samarbejde mellem udlejere, lejere og byplanlægning. Vores opfattelse er, at formår man at samarbejde om en bedre planlægning af detailområdet kombineret med at inddrage oplevelsesøkonomien i butikkerne, så vil det fortsat være et attraktivt marked.”

Mismatch mellem sælger og køber

Rekordårene har ligeledes betydet, at der er et mismatch mellem sælgers og købers forventninger til priser. Samtidigt er privatinvestorer blevet endnu mere udfordret på alternative placeringer af midler, da de fleste større banker i 2019 indførte negative renter for formuende kunder. Selvom det historisk har været svært at forudsige renteudviklingen, så forventes de lave renter at fortsætte.

”De offentlige ejendomsvurderinger er stadig en ukendt størrelse på erhvervsejendomsmarkedet. Først skal man have styr på privatmarkedet, herefter bliver det interessant at se, hvilken løsning som kommer for erhvervsejendomme. Vi har dog ikke set, at markedet har været uroligt, da vi nærmede os deadline i 2021, og da det nu er udskudt til 2024, er presset aftaget i den nærmeste fremtid.”

”Spørgsmålet er ligeledes om det lykkes at lave en fair værdiansættelse på de forskellige ejendomstyper. Der er dog ingen tvivl om at grundskatterne vil stige i de større byer. Selvom skatterne kan tildeles lejen, så har det alligevel betydning for driften af ejendommen ved fx brugerejendomme, tomgang og om en stigende bruttoleje kan medføre et nedadgående pres på nettolejen generelt.”

Klimainvesteringer bliver nøglen

En anden udfordring bliver, hvordan ejendomsmarkedet tilpasser sig PropTech bølgen om at drive ejendomme smartere. Joseph Alberti fra EDC Erhverv Poul Erik Bech siger:

”Især muligheden for at drive ejendomme mere energivenligt, bliver et nøgleord i fremtiden. Der er ingen tvivl om, at der i takt med kravene til at reducere udledninger udmønter sig i lovgivningen, så vil der være stigende fokus på klimainvesteringer fra såvel investorer, bygherrer, lejere og det offentlige, så det kommer helt sikkert til at rykke fremover.”

LÆS SENESTE MARKET UPDATE HER