Efterspørgsel på fællesskaber og fleksibilitet

Kontormarkedet er altid i forandring, og derfor er det vigtigt som kontorejer at holde sig opdateret på udviklingen og nye tendenser. Den seneste tid har efterspørgslen rettet sig mod kontorfællesskaber og fleksible kontorer, da det er løsninger, som kan forøge medarbejdernes trivsel og i sidste ende også ses på bundlinjen. Det fortæller Niels Smith, erhvervsmægler i EDC Erhverv Poul Erik Bech København.

Hvad brænder du særligt for ved kontormarkedet?

”Jeg har været erhvervsmægler hos EDC Erhverv i 10 år, og det bliver ved med at være interessant. For de fleste virksomheder har det stor betydning, hvilken bygning de har deres daglige gang i, og derfor falder dialogen ofte hurtigt på omkostninger og effektivitet kontra branding. Det er altid spændende at vejlede i beslutningsprocessen, for der er aldrig to cases, der er ens. I det hele taget brænder jeg for kontorejendomme på grund af variationen. Kontormarkedet er nemlig under evig transformation, og i København er udbuddet særligt differentieret i form af et godt mix mellem de gamle historiske bygninger og nye projekter. Derudover finder jeg det vigtigt, at folk trives i rammerne på deres arbejdsplads, da mange jo bruger mange timer på deres job. Det viser sig også ofte at være de bedste cases, når kontorejere forstår at se tendenser og lytte til medarbejdernes behov, da de derved både kan fastholde og tiltrække de bedste medarbejdere, hvilket i sidste ende er med til at minimere omkostningerne.

Hvad rør sig på kontormarkedet i København?

”Efterspørgslen på centralt beliggende kontorejendomme med kort afstand til offentlig transport er stigende. I øjeblikket kan virksomheder op til 1.000 m² forholdsvis nemt finde brugbare løsninger, mens større virksomheder må lede længere efter lokaler. Mange virksomheder vil gerne have kortere og mere fleksible lejeaftaler, imens investorer vægter det tungt, at ejendommene har lange lejeaftaler, da de derved er sikret lejeindtægten. Generelt i forhold til investeringer er et traditionelt, ældre kontorbyggeri uden lejere ofte en svær case, og derfor gælder det i de sager om at tænke kreativt og fx lægge en plan for alternativ anvendelse, så ejendommen igen kan fange investorernes interesse. Det er en fed opgave, for der skal man virkelig kunne se mulighederne, og det er altid spændende at følge udviklingen af en ejendom.”

Hvordan spår du fremtiden for kontormarkedet?

”Covid-19 har givet plads og tid til eftertænksomhed. Vi oplever, at flere går med overvejelser om, hvordan man som virksomhed kan skabe de bedste betingelser for en balance mellem medarbejdernes arbejds- og privatliv. Virksomhederne ønsker at sikre trivsel, tilfredshed og overskud i medarbejdernes hverdag, og det vil også vise sig på bundlinjen. Derfor vil der fremover efterspørges mere fleksible løsninger i forhold til serviceudbud og arealer. Vi ser det også allerede i dag, hvor man på nogle kontorer kan tilkøbe services som bl.a. tøjrens og cykellapning, der kan gøre hverdagen for medarbejderne nemmere. Derudover er der kommet en bølge af koncepter for kontorfællesskaber, hvor virksomheder kan optimere lejearealer ved fælles brug af kantine, mødelokaler og reception, og i kontorfællesskaberne er det ofte også muligt for virksomheder at ned- og opjustere pladsen alt efter skiftende behov.

Vil du blive opdateret på kontormarkedet?

Hent vores magasin KontorFOKUS her