Vil investorerne fortsætte med at have øget appetit på mursten i 2022?

Klumme i Børsen Ejendomme onsdag d. 2. februar. Af Michael Thodsen, partner i EDC Erhverv Poul Erik Bech København: Investeringslysten på erhvervsejendomme slog herhjemme rekord i 2021 med en transaktionsvolumen på over 100 mia. kr. Ejendomme udgør et attraktivt alternativ til lave obligationsrenter, negative bankrenter, et svingende aktiemarked og til dels et efterslæb hos både danske og især udenlandske investorer efter første år med corona. Historisk giver ejendomme et stabilt og fornuftigt afkast, hvilket rekordmange har været tiltrukket af i 2021. Men fortsætter det høje niveau i 2022?

I EDC Erhverv Poul Erik Bech har vi gennemført en stor, årlig markedsundersøgelse for 2022 blandt danske investorer, lejere og virksomheder med mere end 1.700 besvarelser. Svarene er fra alle typer og størrelser af virksomheder og investorer fra hele landet. Undersøgelsen, der er gennemført for syvende år i træk, viser, at trangen til at investere i fast ejendom er lidt højere end årene før. De sidste fire år svarede mellem 73-77%, at de ville investere enten mere i ejendomme eller det samme som tidligere, nu er andelen steget til 80%. Tilsvarende vil kun 20% – mod tidligere 23-27% – investere mindre i mursten end før.

Boligejendomme brager derudaf
Boliginvesteringer er fortsat i høj kurs. Hele 82% med investeringsplaner vil købe boligudlejningsejendomme, som er den mest eftertragtede ejendomstype. Men også de tre næste placeringer i undersøgelsen handler om boliger, nemlig blandede bolig og erhverv, byggegrunde til boliger samt erhvervsejendomme, som kan omdannes til boliger. Det skyldes, at boliger har meget lav tomgang, og at udlejer ikke skal tage højde for særlig indretning til konkrete lejere, som for andre ejendomssegmenter.

Spørgsmålet er, om bæredygtighed for alvor slår igennem i 2022? Der har været snak i lang tid, og mere og mere bliver til konkret handling. Ingen tvivl om, at ejendomsbranchen står over for store udfordringer for at nedbringe klimaaftrykket. På nybyggeri er branchen kommet langt – og der er ikke meget byggeri i dag, der ikke certificeres. Men det halter gevaldigt på renovering af den eksisterende bygningsmasse. Her skal der både pisk og gulerod til for, at udviklingen kommer op i gear. Der er i den grad brug for politisk opbakning og støtteordninger til renoveringsprojekter – ellers vil området fortsætte med at stå i stampe.

Bæredygtighedssvarene viser, at det stadig ikke er alfa og omega for en hel del virksomheder. Det er de helt store investorer og multinationale virksomheder, der viser bæredygtighedsvejen. Over halvdelen af virksomheder med over 500 ansatte har allerede miljøoptimeret deres ejendomme, og af disse har hele 81% bæredygtighed i strategien, mens det er 40% for de små investorer.

Det er samtidigt værd at have fremtidens lovgivning for øje, da 8 ud af 10 forventer, at bæredygtighed kommer på skemaet på Christiansborg, når det gælder lovgivning af ejendomsskatter og andre ejendomsrelaterede afgifter. At bæredygtighed og klima får stigende betydning, gav statsminister Mette Frederiksen et klart signal om i nytårstalen, hvor der blev lagt i kakkelovnen for en ny, ambitiøs CO2-afgift, så de virksomheder, der belaster klimaet, betaler for udledningen. Bæredygtighed bliver vigtigere for flere brancher, og tallene i undersøgelsen har bare fra sidste år rykket sig en hel del – ikke bare af ideologiske, men også økonomiske grunde.

Solskin på lagerlokaler
Solen skinner på lokaler til lager, logistik og produktion, hvor 22% ifølge analysen vil investere i segmentet. 2021 har været et stærkt år målt på omsætningen og ikke mindst efterspørgslen, bl.a. fordi Danmark har fået flere specialiserede udenlandske investorer. Stort set alle lokaler går som varmt brød, også arealer i lidt ældre lager-, logistik- og produktionsejendomme bliver lejet ud igen i det meste af landet.

Kontor oplever i øjeblikket et udskilningsløb, hvor der er stigende priser for de bedste ejendomme, mens de tertiære ejendomme risikerer forældelse eller en decideret udløbsdato, da de måske ikke er bæredygtige i fremtiden og kræver en hel del at få op i en nutidig kvalitet.

Investorerne begynder så småt at være mere åbne for at investere i detail, efter at segmentet har været udfordret de seneste år. Detail har i modsætning til andre segmenter haft stigende afkast i de seneste år, og i takt med at Corona gradvist fylder mindre, og der åbnes op, er der mere optimistiske vinde.

Ikke kun storbyer
En anden udvikling, som i en årrække har fået mere fart på, er, at investorer ikke længere kun har fokus på de seks store byer. Konkurrencen er blevet hårdere, og vi oplever en højere interesse for de 30-40 største byer, så denne tendens vil blive endnu mere udpræget.

Danmark og Norden fortsætter med at være en sikker havn for ejendomsinvesteringer. Med lave renter og god adgang til finansiering vil der fortsat være stor interesse for mursten. Lagerbeskatning kommer naturligt til at fylde de kommende år, når reglerne træder i kraft op til år 2023. Her vil der unægteligt blive flere ejendomsvurderinger og gennemgange af porteføljer for de største investorer. Vurderingen og de nye ejendomsskatter samt belåning, hvor det er blevet noget sværere at belåne ejendommene, vil også påvirke branchen. Generelt oplever vi stadig et stærkt kapitalmarked.

Alt i alt viser vores forventningsundersøgelse, at investorerne fortsætter med at have en øget appetit på mursten. Vores forventning er derfor, at aktiviteterne i markedet bliver på nogenlunde samme niveau i 2022.

Michael Thodsen

Partner, ejd.mægler og DiplomValuar, HDFR, MRICS, MDE
Telefon: 58588703
Mobil: 61675735
E-mail: mit@edc.dk