Erhvervshavne i Nordjylland bobler af aktivitet

Nordjyske erhvervshavne bobler af liv med bl.a. bearbejdning af fisk, omlastning fra skibe til tog eller lastvogne, færger, varetransport, lager og logistik. Før var havnenes største indtægtskilde vareafgifter, men i dag tjener de primært penge på lejeindtægter. For mange er det nemlig interessant at leje sig ind eller investere i at bygge på grund af de mange aktiviteter på havnene.

På landsplan står ”Det blå Danmark” – bl.a. havne, søtransport og fiskeri – for næsten 100.000 job og håndterer 80% af dronningerigets eksport og import. Det er ensbetydende med livlig aktivitet på landets havne. Mads Dyhr, direktør og partner i EDC Erhverv Poul Erik Bech Vendsyssel, fortæller:

”Danmark er verdens femtestørste søfartsnation, og derfor er der store forretningsmuligheder indenfor ejendomme i havneområderne. Der er masser af aktivitet på havnene rundt omkring i landet, og aktiviteterne er meget forskellige på de forskellige havne. I mit område her i Nordjylland er Hirtshals fx porten til Norge, Island og Færøerne, og Frederikshavn har værft, flådestation, færgeruter til Sverige og Norge og genanvendelse af skrot fra skibe og olieboreplatforme. Skagen og Hanstholm er store fiskerihavne, og Aalborg har rigtig meget udskibning og logistik.”

”Udviklingen i havnene er på ingen måde gået i stå – der er bare stor forskel på den strategi, den enkelte havn og kommune efterlever. Generelt er der et hav af aktiviteter på de lokale havne her i Nordjylland, og det skaber arbejdspladser og har stor betydning for vores økonomi. Før i tiden var den største indtægtskilde for havnene vareafgifter i form af betaling for lastet/losset gods, men nu er lejeindtægter den største indtægt. Havnene har store arealer, som er bebyggede, og her er det for mange gunstigt at leje sig ind,” påpeger Mads Dyhr, der har en tæt dialog med en række havne i Nordjylland.

Nybyggeri og projektudvikling på erhvervshavne

Blandt lejere og investorer på havnene er logistikfirmaer, transportfirmaer, servicevirksomheder, underleverandører, fiskefabrikker og andre virksomheder med bånd til fiskeriet. Det gælder især i Hanstholm, som er Danmarks største på demersalt fiskeri, hvor der landes mange rødspætter, kuller, torsk og sej, og ikke mindst i Skagen, en af verdens største havne for pelagiske fisk, altså sild og makrel.

”40-50% af verdens matjessild – dem som især hollænderne spiser – kommer fra Skagen. Her producerer FF Skagen A/S, som er en af verdens største producenter af fiskemel og fiskeolie, 125.000 ton fiskemel og -olie, der eksporteres til mere en 60 lande. Desuden har Skagen Karstensens Skibsværft, som er Danmarks største nybygningsværft. Herudover er Skagen Havn kendetegnet ved anløb af en del krydstogtskibe og tusinder af lystbåde i sommerhalvåret,” siger Mads Dyhr.

Udover udlejninger betyder de mange aktiviteter på og omkring havnene også nybyggeri og projektudvikling, fx når havnene jævnligt udvider enten havnekapaciteten eller arealerne på landjorden.

”I øjeblikket udbyder Hirtshals ca. 150.000 m2 erhvervsjord. Her kan det være interessant for mange at etablere sig. Hirtshals Havn er Skandinaviens multimodale logistikcenter. Med afsæt i Hirtshals Havns lokalisering direkte til søkorridorerne i Nordsøen, er koblingen af færgetrafik, cargotrafik, vejtrafik og jernbanetrafik optimal i bestræbelserne på at skabe at skabe effektive transportløsninger.  Jernbaneskinnerne går direkte fra kajen og helt ned til Sydeuropa, og E39-motorvejen ligger tæt på havnen, det gør det attraktivt for rigtig mange virksomheder,” siger Mads Dyhr, som privat bor i Skagen og har arbejdet i landsdelen i 25 år, bl.a. for to regionale banker.

Havne i tal i Danmark (2019)

  • ¾ af al import til Danmark fragtes gennem havnene
  • 65.798.000 tons godsomsætning
  • 508 anløb af krydstogtskibe
  • 101.316 skibsanløb
  • Danske Havne var både i 2018 og 2019 nr. 6 på World Economic Forums liste over de mest effektive havne i verden

Infrastrukturprojekter for mia.

Danske Havne vurderer, at der iøjeblikket er planlagt og i gang for mere end 11,8 mia. kr. i infrastrukturprojekter, som skal gavne udviklingen herhjemme og havnenes ekspansionsplaner. Mange af projekterne kommer naturligvis også til at gavne omkringliggende byer og ikke mindst havnebyerne, da det er med til at udleve vækstplanerne og dermed fortsat kan skabe vækst til Danmark og ikke mindst lokale arbejdspladser. Der vil derfor være en række fornuftige investeringsmuligheder tilknyttet områderne, hvor der satses de kommende år. Projekterne kan opdeles i tre forskellige typer:

1. Vejprojekter, som forbedrer adgangsforholdene til og fra havnen. Det er med til at lette vejtrafikken til havnen og styrke havnenes rolle som infrastrukturelt knudepunkt.

2. Havneprojekter, som omhandler fx at opgradere kajarealer eller øge vanddybden ved havnen, så kapaciteten øges. Det er med til at gøre de danske havne mere konkurrencedygtige og er nødvendigt for, at havnene kan håndtere stadigt større skibe.

3. Intermodal projekter, som omhandler kombination af flere transportformer, fx i form af at etablere eller opgradere jernbaneterminaler- og spor samt kombiterminaler, hvilket øger muligheden for at håndtere gods på tværs af flere transporttyper. Intermodal projekter medvirker til at sikre, at godstransporten er så miljøvenlig som muligt.

Vi har netop udgivet et magasin, der handler om havne.

Læs Market Insight om havne her.

Mads Dyhr

Partner, MDE, Erhverv Vendsyssel
Telefon: 58587575
Mobil: 24216471
E-mail: mdy@edc.dk