Få dybere indsigt i lager- og lo­gi­sti­ke­jen­doms­mar­ke­det med data og analyse

I slutningen af 2022 nåede tomgangen for lager- og lo­gi­sti­ke­jen­dom­me et historisk lavt niveau med 1,3% på landsplan. Siden har tomgangen været svagt stigende, men hvordan ser udsigterne ud for markedet? Det kan Research & Analyse afdelingen i EDC Erhverv Poul Erik Bech give et indblik i.

Research & Analyse afdelingen i EDC Erhverv Poul Erik Bech har en bred op­ga­vepor­te­føl­je. En af afdelingens fornemmeste opgaver er at hjælpe investorerne med at få et dybdegående indblik i bevægelser på ejen­doms­mar­ke­det, så kunderne kan tage velovervejede beslutninger, når de skal investere. Joseph Alberti, Head of Research hos EDC Erhverv Poul Erik Bech, siger:

”I bund og grund er vi en klassisk stabsfunktion med en bred vifte af opgaver, som vi løser for både interne og eksterne. En af vores fornemmeste opgaver er at hjælpe vores er­hvervs­mæg­le­re i hele landet, så de kan servicere vores kunder og investorerne med dybdegående og objektive analyser om det specifikke marked. Vi leverer rapporter og analyser i alle afskygninger, bl.a. vores kvar­tals­rap­port Market Update og markedstal til vores fokusmagasiner.”

Niclas Holm, Senior Research Analyst, supplerer: “Vi har adgang til markedets mest omfattende ejen­doms­spe­ci­fik­ke datagrundlag – både offentlig tilgængelige data og interne data, som vi bearbejder. Uanset om det er en stor eller en lille investor, er det vigtigt at give dem et retvisende billede af markedet, så de kan træffe de rigtige beslutninger i et til tider omskifteligt in­ve­ste­rings­mar­ked – både på makro- og mikroniveau.”

Research & Analyse afdelingen udarbejder Market Update, som er en rapport, der udkommer fire gange årligt, hvor man kan følge den økonomiske udvikling på er­hverv­se­jen­doms­mar­ke­det i Danmark. Her kan man finde detaljerede markedsdata på afkastkrav, lejeniveauer og ledighedsrater inden for bo­li­g­ud­lej­nings-, kontor-, detail- og in­du­stri­e­jen­dom­me. I markedstallene til fo­kus­ma­ga­si­ner­ne kan man læse om udviklingen på et er­hverv­se­jen­doms­mar­ked og dykke ned i aktuelle tomgangstal, afkastkrav og lejeniveauer.

Lokale analyser
”Vi udarbejder i afdelingen også vores relative nye produkt, kaldet CityFact. Det lancerede vi sidste år, hvor vi stiller skarpt på mere end 20 forskellige byer på tværs af landet. Her kan man få et nemt og dybdegående indblik i de faktorer, som har betydning for ejen­doms­mar­ke­det i ens lokalområdet. Det kan være alt fra demografiske forhold som befolkningens udvikling og al­der­s­for­de­ling til ejen­doms­nøg­le­tal som tomgang og lejeniveauer. Vi dækker alt fra Næstved på Sydsjælland til Vendsyssel i det nordligste Jylland. Udvalgte områder kan også bestilles på engelsk,” siger Joseph Alberti.

Lav følsomhed
De seneste markedstal viser, at lager- og lo­gi­stik­mar­ke­det har vist lav følsomhed overfor den høje inflation og ren­testig­nin­ger, som ellers har hersket på er­hverv­se­jen­doms­mar­ke­det. Niclas Holm, Senior Research Analyst hos EDC Erhverv Poul Erik Bech, fortæller: ”Den lave følsomhed skyldes i høj grad de strukturelle forandringer ifm. e-handel. Vi køber langt mere online end tilfældet var for blot fem år siden, og forventninger er at e-handel stadig kommer til at vokse kraftigt over de næste år. Derfor har lager- og lo­gi­stik­mar­ke­det klaret sig udenom inflation og højere renter.”

Han fortsætter: ”Lager- og in­du­stri­mar­ke­det har gennemgået en større transformation over de sidste par år, særligt i de større byer, hvor der er opført en stor mængde boligmasse. Der har ikke været tilstrækkelig opførelse af ny industri og lager, hvilket i den grad har gjort udbuddet lavt. Selvom tomgangen har været svagt stigende i løbet af 2023, så ligger det stadig på et meget lavt niveau.”

Fokus på ener­gi­ef­fek­ti­vi­tet
Bæredygtighed er en af de helt store emner i ejen­doms­bran­chen i øjeblikket, og det gælder også inden for lager- og lo­gi­sti­ke­jen­dom­me, pointerer Joseph Alberti:

”Både vores analyser og vores mæglere rundt omkring i landet beretter om, at flere og flere har fået øjnene op for bæredygtighed i ejen­doms­bran­chen, også inden for lager- og lo­gi­sti­ke­jen­dom­me. Efterspørgslen efter bæredygtige og ener­gi­ef­fek­ti­ve lager- og lo­gi­sti­ke­jen­dom­me er stigende, samme tendens som man ser på kon­to­re­jen­dom­me. Det skyldes, at virksomhederne rundt omkring er blevet enormt bevidste i forhold til at nedbringe CO2-aftrykket og derved bidrage til den grønne omstilling.”

Joseph Alberti

Head of Research
Telefon: 58587467
Mobil: 51150140
E-mail: joal@edc.dk

Niclas Carsten Holm

Research Manager
Telefon: 58588784
E-mail: niho@edc.dk