Femern udløser jagt på erhvervslokaler

Tunnelen til Tyskland skaber vækst på Lolland-Falster og Sydsjælland og sætter gang i jagt på erhvervslejemål og investeringer i fast ejendom, spår EDC Erhverv. Coronakrisen kan give ekstra aktivitet på markedet.

”Femern-forbindelsen er Nordeuropas største anlægsprojekt og bliver en vækstdynamo for Lolland-Falster og et godt stykke op på Sjælland – både under anlægsarbejdet og bagefter. Forbindelsen skaber også masser af aktivitet på markedet for erhvervslokaler,” siger erhvervsmægler Martin Andersen.

Han er sammen med Michael Kristiansen partner i EDC Erhverv Poul Erik Bech Næstved, som dækker det sydlige Sjælland samt Lollands og Guldborgsund Kommuner på Sydhavsøerne. EDC Erhverv sætter i foråret fokus på Femern i et magasin, som bliver sendt ud til 10.000 virksomheder og investorer over hele landet.

”Projektet svarer til Storebælt og Øresundsforbindelsen – tilsammen. Der er tale om et anlægsbudget på små 80 mia. kr., når vi regner vej- og baneudbygninger på landjorden med. Der vil komme en effekt langt op på Sjælland,” siger Stig Rømer Winther, administrerende direktør for Fonden Femern Belt Development.

Bag fonden står bl.a. en række kommuner, som forventer, at anlægsarbejdet kan udløse masser af opgaver til lokale virksomheder, når entreprenørmaskinerne går i gang ved Rødbyhavn.

Gevinst fra coronakrise

”Projektet er interessant for virksomheder og ejendomsinvestorer i hele landet. Mange firmaer vil have del i bygge- og serviceopgaver og har brug for et brohoved på Lolland-Falster, fx lager- og produktionslokaler og helst tæt på Rødbyhavn,” siger Martin Andersen fra EDC Erhverv Poul Erik Bech.

Der er udlagt flere byggefelter, men erhvervsmægleren forudser størst interesse for eksisterende lejemål.

”De fleste virksomheder udefra har en tidshorisont på fem-seks år under anlægsarbejdet og foretrækker at leje sig ind frem for selv at bygge nyt. Det giver gode muligheder for at leje lokaler ud, fx hvis en lokal virksomhed står med nogle kvadratmeter i overskud. Og her kan coronakrisen gøre det lettere at få fodfæste, for også på Lolland-Falster er nogle virksomheder blevet ramt, og mange virksomheder har benyttet krisen til at vurdere deres lokalebehov,” siger Martin Andersen.

Op imod 5.000 byggefolk ventes til Rødbyhavn og omegn – dertil kommer service- og støttefunktioner, fx kantine/catering, rengøring, vagtservice samt udlejning og reparation af entreprenørmaskiner.

Investorer kigger sydpå

Martin Andersen vurderer, at Lolland og Guldborgsund vil tiltrække flere investorer inden for fast ejendom.

”Vi kan se i vores store, årlige forventningsundersøgelse blandt over 1.300 virksomheder og investorer, at en del investorer er begyndt at kigge uden for de største byer. Vi modtager flere og flere henvendelser, og nogle af de helt store investorer er begyndt interessere sig for byer som Næstved, Ringsted og Nykøbing Falster. Konkurrencen om ejendommene i København er hård, og derfor ser nogle investorer nu længere væk end Storkøbenhavn, Roskilde og Køge.”

På Lolland-Falster har private investorer også kig på ejendomme uden for Nykøbing, hvor hver fjerde af landsdelens godt 100.000 indbyggere bor. Ud over lager- og logistiklokaler kan boligudlejning være interessant, fordi flere tusinde mennesker skal arbejde på Femern-projektet.

”Sydlolland er tyndt befolket, så der må komme meget arbejdskraft udefra, og der skal etableres enten permanente eller semipermanente boliger i stort tal. Så helt naturligt vil der blive større efterspørgsel på erhvervslokaler i vores område,” siger kommunaldirektør Thomas Knudsen fra Lollands Kommune.

Børsen Ejendomme Femern Edc Poul Erik Bech

Læs mere i Børsen: https://borsen.dk/nyheder/ejendomme/ejendomseventyr-paa-lolland-og-falster

Ekstra effekt om få år

I takt med at anlægsarbejdet skrider frem og den forventede åbning i 2029 rykker tættere på, forventer Martin Andersen fra EDC Erhverv endnu en bølge af aktivitet på det lokale ejendomsmarked.

”Kommunerne forudser kraftig vækst i turismen fra Tyskland, og det kan udløse store investeringer, fx i nye hoteller, campingpladser og sommerhusudstykninger. Vi regner desuden med, at en del virksomheder vil etablere sig tæt på motorvejen og tunnelen. Vi venter at få travlt både under anlægsfasen og bagefter, fordi vi har mange års erfaring i området med gode kontakter på rådhuse, i virksomheder og hos lokale investorer. Som del af landets største erhvervsmæglervirksomhed har vi samtidig løbende kontakt med masser af virksomheder og med danske og udenlandske investorer.”

Dansk Industri ser ligeledes betydelige Femern-gevinster.

”I Østdanmark vil der tegne sig et nyt puslespil med placering af godsterminaler og lagerhaller. Det logistiske tyngdepunkt vil forskyde sig, ligesom vi så med Storebælt og Øresundsforbindelsen. Mange virksomheder kan gribe ud efter et større marked i Tyskland, og især for transportsektoren og logistikbranchen kan der være muligheder i at være tæt på Femern-forbindelsen,” siger Michael Svane, branchedirektør i DI Transport.

Permanent tunnelfabrik

Michael Svane håber – ligesom de to sydhavskommuner – at den store tunnelfabrik i Rødbyhavn kan blive mere eller mindre permanent. Foreløbig skal den de næste fem-seks år producere store betonelementer i døgndrift til den 18 km lange tunnel.

”Det vil være oplagt bagefter at lade fabrikken fremstille elementer til andre store projekter, fx en havnetunnel i København, en Kattegatforbindelse, en ny Limfjordsforbindelse og måske en forbindelse fra Als og Sønderjylland til Sydvestfyn. Det kunne udbygge og forstærke vores viden om tunnelproduktion, og hvis fx DTU etablerede et forskningscenter, kunne vi skabe verdens førende miljø om tunnelelementer.”

Fakta om Femern-forbindelsen

  • 18 km sænketunnel mellem Rødbyhavn og Puttgarten
  • Forventet åbning i 2029
  • Anlægsbudget for tunnel: 53 mia. kr.
  • Budget inklusive landanlæg (vej/bane): Op imod 80 mia. kr.
  • Nordeuropas største anlægsprojekt
  • Verdens største tunnelfabrik åbner i Rødbyhavn
  • Finansieres af brugerne via afgift, dog milliardtilskud fra EU
  • Direkte jobeffekt på 25.000 mandeår + indirekte 30.000 mandeår
  • 10 minutter i bil, 7 minutter i tog
  • To motorvejsspor og et jernbanespor i hver retning