Fokus på fællesskab

Fællesskab er et nøgleord i boligplanerne hos mange seniorer. Det er vigtigt at udviklere såvel som investorer tager højde for lokale ønsker og forskelle. Ét sted kan der måske være stor interesse for fælles tennisbane, mens petanquebane vil være det oplagte valg et andet sted siger Bjørn Gervø, projektchef og partner i EDC Projekt Poul Erik Bech.

”Det er en fordel at have faste rammer for de fælles aktiviteter. Ved nybyggede projekter flytter folk typisk ind samtidig og har ikke den store aldersspredning. Derfor bliver de også ældre samtidig, og med tiden kan det måske knibe med de kræfter, der skal drive tingene. I mine øjne er det en styrke i nogle investorers projekter, at de vil stå for selve driften af de fælles ting,” siger John Borrisholt.

Fællesskabet i seniorboliger kan være med til at styrke livskvaliteten ved fx at øge trygheden og bidrage til at bekæmpe ensomhed, som rammer en del ældre, ikke mindst enlige. Ifølge en Realdania-undersøgelse har beboere i seniorbofællesskaber markant mindre behov for offentlig hjælp og pleje end jævnaldrende.

Finger på den lokale puls

Bjørn Gervø  understreger, at investorer og projektudviklere – trods udsigterne til massiv efterspørgsel – skal være meget opmærksomme på at undersøge de lokale forhold grundigt.

”Kendskabet til de lokale forhold er vores helt store særkende, da vi arbejder tæt sammen med vores 18 erhvervscentre og flere end 70 boligbutikker i EDC Poul Erik Bech. Vi har fingeren på pulsen og kender den lokale efterspørgsel og de lokale niveauer for leje og boligpriser. Vi kan udarbejde hele setup’et med budget og økonomi, vi har tæt kontakt til rådhuset, og vi ved, hvordan seniorboliger er prioriteret i den lokale planlægning. Og så kan vi i kraft af vores store kontaktnet være med til at finde de grunde, hvor der kan bygges, og bl.a. via vores omfattende Køberog Lejerkartotek finde købere eller lejere.”

Kæmpe vækst i seniorer – og pensioner

Nogle få nedslag i databaser og prognoser hos Danmarks Statistik understreger, hvorfor der er et betydeligt potentiale i seniorboliger: Der bliver simpelthen mange flere ældre. Ved indgangen til 2020 var 1.156.000 danskere 65 år eller ældre, og gruppen udgjorde 20% af den samlede befolkning på lidt over 5,8 mio. indbyggere. De kommende år vil både antallet af ældre og deres andel af det samlede indbyggertal stige kraftigt. Allerede om ti år vil der være næsten 1,4 mio. 65+-årige – eller 215.000 flere end i dag – og deres andel af befolkningen vil være vokset til 23%. Omkring 2045 forventes der at være næsten 1,6 mio. ældre – og de vil udgøre 25% af det samlede indbyggertal på knap 6,3 mio. mennesker.

Mange seniorer har opbygget formuer i form af friværdi i deres ejerbolig – som omkring halvdelen af danskerne bor i – og til dels de 8%, som har andelsbolig. Der er dog markante forskelle på friværdierne, ikke mindst geografisk. Generelt er friværdierne størst i København, Nordsjælland og Aarhus – og mindst i landets yderområder.

Desuden bliver seniorer samlet set mere velhavende i kraft af pensionssystemmet, som Danmark har opbygget siden 1990’erne. I dag er næsten alle faggrupper omfattet, og stort set alle sparer 12-15% af lønnen eller mere op. Gennem en årrække har Danmark ligget som nummer et eller to i Melbourne Mercer Global Pension Index, som hvert år sammenligner pensionssystemer i 35-40 lande.

Da pensionssystemet gradvist er blevet udbygget for en del faggrupper, vil de kommende seniorer have flere år med høj opsparing end nutidens seniorer og især i forhold til seniorerne i de foregående år. Med andre ord vil den gennemsnitlige pensionist i 2021 og frem have flere penge mellem hænderne end dem, som gik på pension i årene før. Sat på spidsen har hver ny årgang af seniorer i gennemsnit råd til lidt højere forbrug og lidt større boligudgifter end årgangen før dem.

Bjørn Gervø

Projektchef, partner, ejendomsmægler og valuar, MDE
Telefon: 58587052
Mobil: 20161913
E-mail: bge@edc.dk