Fra traditionelle industrihavne til vibrerende havneområder: Boliger, kontorer, restauranter og butikker indtager de danske havne

Langs det blå Danmark er der en 8.750 km lang kyststrækning med utallige havne. I disse år gennemgår mange af havnene i de større byer en transformation fra traditionelle industrihavne til eftertragtede områder med butikker, restauranter, kontorer og ikke mindst boliger. Boligerne skyder op i stor stil, erhvervslejemålene er i høj kurs, og udviklingen ser kun ud til at fortsætte i samme retning.

Brancheorganisationen Danske Havne vurderer, at der i øjeblikket er knap 100.000 ansatte på havnene, der er lidt over 100.000 årlige anløb og havnene håndterer 80% af dansk udenrigshandel. Samtidigt er der planlagt og i gang for mere end 11,8 mia. kr. i infrastrukturprojekter ved havnene. Inden for de seneste 10 år har mange danske havne, særligt i de større byer, været igennem en rivende udvikling, der forventes at fortsætte. Det fortæller Joseph Alberti, Head of Research i EDC Erhverv Poul Erik Bech:

“Danmark er verdens femtestørste søfartsnation og alene af den grund er havne interessante set med ejendomsbriller, der er således store forretningsmuligheder indenfor ejendomme i havneområderne. Der er op imod 400 lystbådehavne og over 75 større erhvervshavne, hvor der sker en enorm udvikling, hvilket har stor betydning for vores prædikat som en stolt søfarts- og handelsnation. De større danske byer er traditionelt bygget op om livet på havnen, og denne udvikling ser ud til at fortsætte, men i dag har tungere industri sværere ved at udvikle forretningen midt i byen, da den begrænses af boligområderne. Derfor ser vi i højere grad, at erhvervshavnene flytter lidt ud af byerne for at gøre plads til boliger og kulturelle oplevelser på de gamle havne.”

“Udviklingen i havnene er på ingen måde gået i stå – men der er dog stor forskel på den strategi, den enkelte havn og kommune efterlever. Vi oplever, at udviklingen har ført til stor aktivitet og efterspørgsel på boliger i og omkring havnene, da områderne giver fordele, som ikke findes andre steder i byerne. Fx er det ved nybyggeri sædvanligvis vanskeligt at opnå udsigt over vandet på grund af regler om kystbeskyttelse. Vandudsigt kombineret med en ofte meget central placering gør derfor havnene til særdeles populære boligområder,” siger Joseph Alberti.

Balancen mellem boliger og erhverv

I de mange projekter, der bringer boliger til havneområderne, er man opmærksomme på at bevare maritime aktiviteter og elementer. Joseph Alberti, EDC Erhverv Poul Erik Bech, siger:

“Havnene skaber masser af aktivitet og job bredt i hele Danmark, men det er vigtigt at skabe en balance mellem boliger og erhverv på de danske havne. Når der er den rette maritime stemning, er det muligt at tiltrække investorer, de lokale og turister til byen, hvilket gavner udviklingen og detailhandlen, restaurationer og hoteller. Derfor er det essentielt at fastholde havnens maritime ånd og finde den rette balance mellem at opføre attraktive boliger og samtidig sikre en blanding af detailhandel, restauranter, kulturelle tilbud og indkvartering til turister, når havneområderne udvikles.”

“Lykkes det at etablere en sammenhæng mellem by og havn, er der god mulighed for, at en ellers presset detailhandel kan skabe netop det, som efterspørges i øjeblikket – nemlig kombinationen af oplevelser og indkøb. Det ses tydeligt i såvel de mindre havne som i de gamle fiskerihavne som bl.a. Skagen og Gilleleje, men også i Odense, hvor detailhandlen lever i sammenhæng med havnekiosker, restauranter og andet liv.”

Infrastrukturprojekter for mia.

Danske Havne vurderer, at der i øjeblikket er planlagt og i gang for mere end 11,8 mia. kr. i infrastrukturprojekter, som skal gavne udviklingen herhjemme og havnenes ekspansionsplaner. Mange af projekterne kommer naturligvis også til at gavne omkringliggende byer og ikke mindst havnebyerne, da det er med til at udleve vækstplanerne og dermed fortsat kan skabe vækst til Danmark og ikke mindst lokale arbejdspladser. Der vil derfor være en række fornuftige investeringsmuligheder tilknyttet områderne, hvor der satses de kommende år. Projekterne kan opdeles i tre forskellige typer:

  1. Vejprojekter, som forbedrer adgangsforholdene til og fra havnen. Det er med til at lette vejtrafikken til havnen og styrke havnenes rolle som infrastrukturelt knudepunkt.
  2. Havneprojekter, som omhandler fx at opgradere kajarealer eller øge vanddybden ved havnen, så kapaciteten øges. Det er med til at gøre de danske havne mere konkurrencedygtige og er nødvendigt for, at havnene kan håndtere stadigt større skibe.
  3. Intermodal projekter, som omhandler kombination af flere transportformer, fx i form af at etablere eller opgradere jernbaneterminaler- og spor samt kombiterminaler, hvilket øger muligheden for at håndtere gods på tværs af flere transporttyper. Intermodal projekter medvirker til at sikre, at godstransporten er så miljøvenlig som muligt.

 

EDC Erhverv Poul Erik Bech har netop udgivet et magasin, der handler om havne. Læs Market Insight om havne.

 

Joseph Alberti

Head of Research
Telefon: 58587467
Mobil: 51150140
E-mail: joal@edc.dk