Fremtiden er langtfra så dyster som frygtet: Stadig stor investeringslyst

Denne forventningsanalyse er den sjette, som EDC Erhverv Poul Erik Bech har gennemført. Også denne gang har over 1.200 virksomheder og investorer brugt tid på at svare, og det takker vi alle deltagere for.

Med det store antal svar – fra alle dele af landet – giver analysen et solidt indtryk af, hvordan investorer og virksomheder vurderer udsigterne for erhvervsejendomme i 2021.

Udsigterne er langtfra så dystre, som mange frygtede, da coronakrisen pludselig ramte Danmark og den øvrige verden i foråret 2020. Store dele af økonomien har siden rettet sig, og de fleste virksomheder er igen i god gænge, selvom hoteller, spisesteder, event- og rejsebureauer fortsat er hårdt ramt. Investorer og virksomheder ser derfor også knapt så optimistisk på udviklingen for detailhandelslokaler, men generelt er forventningerne her mere positive end for et år siden. Det er måske et udtryk for, at mange vurderer, at det værste er overstået.

Stadig stor investeringslyst

Trods corona er der nemlig fortsat stor investeringslyst, hvor 49% forventer at investere mere i fast ejendom end sidste år, mens knap 30% vil investere det samme. Samlet afspejler tallene en investeringslyst på niveau med sidste år. Den store interesse for at investere i ejendomme kan bl.a. forklares af det historisk lave renteniveau, hvor 9 ud af 10 respondenter forventer, at det enten forbliver på nuværende lave niveau eller ligefrem falder yderligere.

Ligesom de foregående år er boligudlejning fortsat den suverænt mest populære ejendomstype, som 8 ud af 10 gerne vil investere i. Dernæst kommer – med interesse fra hver tredje – blandede ejendomme, mens hver sjette investor har kig på lager-/produktionsejendomme, som længe har været præget af en meget lav tomgang og stor efterspørgsel.

Til gengæld er udsigterne ifølge undersøgelsen lidt mindre lyse for boligudlejningsejendomme end sidste år. Det hænger formentlig sammen med det meget omtalte boligindgreb. Hver anden investor, som ellers har haft fokus på ældre boligejendomme, vil justere strategien, hvilket kan betyde, at efterspørgslen falder. Det hænger sammen med indgrebet mod kortsigtede investeringer i ældre udlejningsboliger, hvor bl.a. en karensperiode på 5 år er blevet indført, kravene til energimærkning skærpet og væsentlighedsprincippet, som betød at den tilladte leje kunne være 10% over markedslejen samtidig med, at lejernes rettigheder er blevet styrket. Trods dette er boligudlejningsejendomme det segment, hvor flest investorer forventer stigende priser, nemlig 34%.

Faldende priser på detail

Det ser omvendt ud for detail-området, hvor kun 17% forventer stigende priser, mens 42% forventer faldende priser. Det hænger formentlig sammen med de strukturelle ændringer, som detailbranchen er ved at gennemgå, hvor internethandlen udgør en større og større andel af den samlede handel. Det, der rammer detail negativt, er til gengæld positivt for logistikbranchen. Effekterne af corona har haft en stor betydning for danskernes forbrugsmønstre, hvor der bliver brugt flere penge på fysiske varer og færre på tjenesteydelser.

Virksomhedernes besvarelser vidner om et marked i vækst. Der er stor flyttelyst, og størstedelen flytter fortsat grundet pladsmangel. Til gengæld vil færre bruge flere penge på erhvervslokaler end foregående år.

I år har vi som et nyt emne spurgt ind til, hvilken betydning certifikater om bæredygtighed har for investorerne. Samlet lægger 62% vægt på, at ejendomme har et grønt stempel fra fx DGNB, hvoraf 8% tillægger det meget stor betydning.

Så alt i alt er konklusionen på Forventningsanalysen 2021, at fremtiden langtfra er så dyster som frygtet. Der er altså stadig stor appetit og investeringslyst på erhvervsejendomme.

Læs hele forventningsanalysen her