God idé at sprede sine investeringer

Investorer er vilde efter at investere i boligudlejningsejendomme, og EDC Erhverv registrerer en stigning på hele 16 % af investorer indenfor dette segment siden sidste år. Men investorer kan ofte opnå fordele ved at have både nye og ældre ejendomme i porteføljen, lyder meldingen.

Boligudlejningsejendomme med god beliggenhed er altid blevet betragtet som en sikker investering, og overordnet set har mange investorer primært investeret i ældre ejendomme, hvor huslejen er stærkt reguleret og ofte ligger under markedsniveauet. Det giver dog mening at blande både nye og gamle ejendomme i sin portefølje, påpeger EDC Erhverv, og nyere ejendomme bliver da også mere populære hos investorerne, som der ifølge EDC Erhvervs Køber-/Lejerkartotek er 16% flere af i dag sammenlignet med et år tilbage.

”Vi oplever en stor stigning i interessen for de nyere ejendomme, som er opført efter 1992 og derfor har fri husleje. Der har ikke været så mange af dem, men de senere år er der blevet bygget en del. Det kan være fornuftigt at sprede sine investeringer i boligejendomme, for ældre og nye ejendomme har begge fordele og ulemper. Nyere ejendomme er lettere at administrere, nemmere at styre og mere fleksible i en portefølje. De er fremtidssikrede og ofte nemmere at udleje, fordi der er flere faciliteter som bad og køkken, der svarer til behovet i dag,” siger Michael Thodsen, investeringsmægler hos EDC Erhverv Poul Erik Bech i København og fortsætter:

”Mens købsprisen på ældre ejendomme er lavere, og hvis man kan finde ud af at administrere de mange regler, kan der være potentiale på længere sigt, fx ved at modernisere og boliger og hæve lejen. På grund af den lave leje er der også mindre risiko for tomgang.”

EDC Erhverv kan rådgive om, hvordan en portefølje af boligejendomme kan sammensættes.

”Det vil ofte være en fordel at have en vis spredning, og vi kan være behjælpelige med at fastlægge den optimale portefølje blandt andet ud fra, hvor mange kræfter en investor løbende ønsker at bruge på fx moderniseringer. Vi har en række specialister i eksempelvis finansiering og projektudvikling,” siger Michael Thodsen.

Nybyggeri på Nørrebro

Ejendomsselskabet Levring & Levring er blandt de investorer, som spreder deres investeringer. Selskabet har storkøbenhavnske ejendomme for omkring 700 millioner kroner, og heraf udgør boliger omkring 60% – fordelt på omtrent 200 enheder.

”Mere end 90% af vores boliglejemål ligger i ældre ejendomme med omkostningsbestemt husleje. Vi har netop suppleret porteføljen med nybyggede boliger på Nørrebro som er under modernisering fra blandet småindustri til beboelse. De nye boliger lejes ud til markedsleje, som på den ene side er højere end niveauet i den gamle boligmasse. På den anden side er der også øget risiko på udlejningssiden, hvis konjunkturerne vender, og boligerne bliver sværere at leje ud eller kun kan lejes ud til lavere husleje,” siger administrerende direktør Marianne Kjær Stolt.

Hun tilføjer, at alle boliger i de nye ejendomme kan udstykkes som ejerlejligheder, hvilket giver større diversitet i porteføljen og en samlet lavere risiko, end hvis kun de ejede den ene type af ejendomme.