Havne bliver vigtigere i industri- og logistikmarkedet

De danske erhvervshavne har mange forskellige specialer, som varierer i alt fra fiskeri, off shore, vindmøller til godstransport. Især indenfor logistikområdet ser vi spændende muligheder, lyder det fra EDC Erhvervs Head of Research.

I de seneste år har vi set en stigende efterspørgsel efter velbeliggende højloftede logistikejendomme beliggende tæt ved motorvejen. Det sker i takt med, at internethandlen er vokset, og kravet til hastighed for at levere såkaldt lastmile krav er blevet større. Disse logistikejendomme vil fortsat være hotte i fremtiden, da de hurtigt kan modtage varer fra lastbiler og transportere dem rundt i Danmark, til resten af Europa og ikke mindst i Skandinavien.

I Danmark foregår godstransport primært via lastbiler, hvilket er naturligt, da Danmark er et forholdsvist lille land, og vi relativt hurtigt kan komme fra A til B. Der er dog en international udvikling i gang, hvor der ses mere på tværs af transporten mellem vej, bane og vand. Det betegnes intermodal transport og handler om, hvordan der hurtigt og effektivt kan skiftes mellem transportmidlerne. Der er flere årsager til, at der skal kigges på intermodalløsninger på varer, som ikke har samme krav til leveringshastighed.

1. Mindre belastning af veje og mindre trafik
2. Svært at skaffe lastbilchauffører
3. Forbedret teknologi
4. Klimamål

Lastbiler fylder og slider på de danske veje og er samtidig mindre miljøvenlige end fx jernbane og vand. Samtidig mangler der ca. 2.500 lastbilchauffører grundet et øget pres på varelevering, og at teknologien ved effektiv omlastning fra det ene transportmiddel til det andet er blevet væsentligt forbedret. Samtidig har EU i et forsøg på at nedbringe CO2-udledningen lagt en strategi om at nedbringe turene over 300 km med 30% i 2030 og tilsvarende 50% i 2050. De samme udfordringer opleves i USA, hvor vores internationale samarbejdspartner JLL (Jones Lang LaSalle), en af verdens største mæglervirksomheder, beskriver effekten af de manglende lastbilchauffører, hvilket sammen med miljøhensyn ligeledes forventes at intensivere brugen af den intermodale transport.

Vi ser flere eksempler på dette i øjeblikket i Danmark, fx er Aalborg Port i gang med at etablere en jernbaneterminal, hvilket skal forbedre omlastningen mellem havn, vej og bane. Et andet eksempel er Køge Havn, som både udvider havnen til at blive Danmarks arealmæssigt største, samtidig med, at den også er blevet udpeget som et strategisk transportcenter til Femern Bælt forbindelsen. Det vil aflaste områderne tættere ved København og tiltrække arbejdskraft fra hele Sjælland. Især områderne syd og vest for Køge, som slipper for at køre det sidste stykke til København. ADP & PFA har i en fælles investering gjort det i Taulov ved at bygge et kæmpe Intermodal transportcenter, ligesom DSV fra november 2020 har tilbudt et grønt alternativ til lastbilerne mellem Taulov og Kathrineholm (Stockholm), som forventes at kunne nedbringe CO2-udledningen med næsten 80%.

Vi mener derfor, at investorer bør kigge denne vej for investeringer i fremtiden.

Vil du komme helt tæt på projekt- og investeringsmarkedet?

Hent vores nyeste magasin Market Insight her.

Joseph Alberti

Head of Research
Telefon: 58587467
Mobil: 51150140
E-mail: joal@edc.dk