Havne er interessante set med ejendomsbriller

Langs det blå Danmark er der en 8.750 km lang kyststrækning med utallige havne, som alle er vigtige for det lokale liv. Der er alene op imod 400 lystbådehavne herhjemme samt over 75 større erhvervshavne, der har stor betydning for Danmarks prædikat som en stolt søfarts- og handelsnation. Vi ser nærmere på forretningsmulighederne indenfor ejendomme i havneområderne.

Danmark er verdens femtestørste søfartsnation og Danske Havne var både i 2018 og 2019 nr. 6 på World Economic Forums liste over de mest effektive havne i verden. Vores mange havne er forskelligartede, og der skelnes først og fremmest mellem traditionelle erhvervshavne samt nye havneområder. Mange havneområder bliver løbende byudviklet, og udviklingen går fra industri til kontorer, detailbutikker, restauranter og ikke mindst boligområder. Bare indenfor de seneste 10 år er boliger skudt op i stor stil, og kontorer ved havnene er også blevet mere og mere eftertragtede.

Balancen mellem industri og boliger på havnen er nøglen

Danmark er en stolt søfartsnation, og de større danske byer er traditionelt bygget op om livet på havnen. Denne udvikling ser ud til at fortsætte, men i dag har tungere industri sværere ved at udvikle forretningen midt i byen, da den begrænses af boligområderne. Derfor er det helt naturligt, at vi i højere grad ser havnene flytte ud af byen, eller at de ligefrem afvikles nogle steder.

Men udviklingen i havnene er på ingen måde gået i stå – der er dog stor forskel på den strategi, den enkelte havn og kommune efterlever. Vi vil se nærmere på, hvordan de forskellige havne udvikler sig, og hvilke karakteristika der kendetegner havnene, og hvordan det kan være en fordel som investor eller lejer.

Mange byer vælger strategien om at flytte erhvervshavnen ud af byen for at gøre plads til boliger og kulturelle oplevelser på den gamle havn. Det sker netop i erkendelsen af, at kombinationen af tung industri med moderne boligbebyggelse ofte ikke er hensigtsmæssig.

Transformationen af de gamle industrielle havne er blot en forlængelse af det generelle billede, vi ser ved industriområderne i Danmark. Ifølge Danmarks Statistik er erhvervsarealet for industriejendomme fx faldet med knap 25% på et årti, hvilket havneområderne også bidrager til. Det er tydeligt for havneområderne i de største byer København, Aarhus, Odense og Aalborg, hvor havneområderne er under stor forandring, men det er også en tendens, vi ser i flere andre byer som Horsens, Fredericia, Sønderborg, Holbæk, Køge og Vejle. Derfor er vores vurdering, at udviklingen ved havnene i mange byer med industri og gamle lagerhaller eller pakhuse vil fortsætte mange årtier ud i fremtiden, og at der fortsat er mange gode investeringsområder både i de byer, som har været i gang længe, og dem som skal til at i gang.

Samtidig med udflytningen, så investerer de store erhvervshavne kraftigt, så de kan beholde deres og Danmarks fremtrædende stilling indenfor skibsfart og opretholde en effektiv distribution af varer.

Balancen mellem bolig- og industrihavn er altså nøglen til at skabe vækst til byen. De attraktive områder tiltrækker nemlig borgere og investeringer og skaber arbejdspladser for såvel havnen, relaterede industrier som leverandører samt hele oplandsområder.

Havne er attraktive boligområder

Havne er populære boligområder, og udviklingen vil fortsætte med at sprede sig til hele landet. Ligesom der fortsat er masser af muligheder de steder, som allerede har været i gang i flere år. Kigger vi på landkortet, er mange byer bygget op rundt om havnen, men hvor der tidligere ikke har været sammenhæng mellem havnen og byen, så ser vi nu, at byudviklingen er kommet helt ned til vandet og blander sig med industrien, mens industrien er helt på vej ud af byen andre steder. Det har givet plads til mange attraktive nye kvadratmetre for både boliger, detailhandel og liberalt erhverv.

Den store efterspørgsel og centrale placering kombineret med udsigten til vandet gør, at boliger ved havnen har fordele, som ikke findes andre steder i byerne. Det betyder, at man som investor kan opnå attraktive leje- og salgspriser.

Maritimt miljø styrker detailhandel og restaurationer

Når den rette maritime stemning skabes, er det også muligt at tiltrække investorer, de lokale og turister til byen, hvilket gavner udviklingen og detailhandlen, restaurationer og hoteller. Derfor er det essentielt at finde den rette balance mellem at opføre attraktive boliger og samtidig sikre en blanding af detailhandel, restauranter, kulturelle tilbud og indkvartering til turister, når havneområderne udvikles.

Realdania har med deres filantropiske tilgang til ejendomsmarkedet været med til at sørge for at fastholde flere danske havnes maritime charme og samtidig sikre sammenhængen til byen. De har bl.a. projekter i Assens, Holbæk, Fredericia og Køge. Sammenhængskraften mellem havn og by smitter af på alle i området og gør derfor områderne til potentielle attraktive investeringsobjekter.

Lykkes det at skabe sammenhæng mellem by og havn er der god mulighed for, at en ellers lettere presset detailhandel kan skabe netop det, som efterspørges i øjeblikket – nemlig kombinationen af oplevelser og indkøb. Det ses tydeligt i såvel de mindre havne som i de gamle fiskerihavne som bl.a. Skagen og Gilleleje, men også i Odense, hvor detailhandlen i højere grad lever i sammenhæng med havnekiosker, restauranter og andet liv.

Kontor med vandudsigt er eftertragtet

Det er ikke kun beboelse, som er attraktivt i de nye havneområder. Vi ser også en stor efterspørgsel efter kvalitetskvadratmetre med vandudsigt. I København ligger der allerede større virksomheder ved havnen, ligesom flere store advokatkontorer flytter til Nordhavn i de kommende år, bl.a. Accura flytter i 2022, og Bech-Bruun flytter til PFA’s prestigefyldte byggeri på Nordø. Det er den samme udvikling vi ser i Aarhus, Odense, Aalborg og en række andre havnebyer. Netop ikoniske byggerier er noget, der ofte kendetegner kontorejendomme ved havnene, bl.a. Fjordenhus i Vejle Fjord.

Vil du komme helt tæt på projekt- og investeringsmarkedet?

Hent vores nyeste magasin Market Insight her.

Joseph Alberti

Head of Research
Telefon: 58587467
Mobil: 51150140
E-mail: joal@edc.dk