Hotel Antvorskov i Slagelse solgt

Hotel Antvorskov beliggende på Stop 39 i Slagelse er blevet solgt. Hotellet, som blev en realitet på initiativ fra 19 hovedsageligt lokale forretningsfolk tilbage i 2002, er nu blevet solgt til en anden lokal forretningsmand – nemlig JN Meat. Salget er formidlet af EDC Erhverv Poul Erik Bech Vestsjælland

I forbindelse med indvielsen af Transportcenter Stop 39 fandt en række lokale forretningsfolk sammen om at bygge et hotel tæt på motorvejen. Ingen af investorerne havde nogen forudsætninger for at drive et sådant hotel, men havde alle et ønske om at sætte noget i gang i kølvandet af afviklingen at storebæltsfærgerne og den ny indviede Storebæltsbro. De første 50 værelser blev taget i brug i 2002, og allerede i 2009 måtte man udvide til i alt 82 værelser. Værelserne er indrettet som dobbeltværelser og familieværelser med plads til 2 voksne og 2 børn alle med bad og toilet. I de sidste flere år har der årligt været en udlejning på ca. 12.000 værelser om året, hvilket svarer til ca. 18.000 gæster årligt.

”I investorkredsen er der bred enighed om at tiden nu er inde til at andre må overtage. Såvel hotellet som ejerne er blevet 16 år ældre, og nu må der nye kræfter til,” fortæller Steen Christensen, og fortsætter:

”Fra sælgernes side ønsker vi al mulig held og lykke til de nye ejere, og håber på at nye kræfter og nye ideer vil udvikle hotellet yderligere, og være med til at dække det behov, som opstår, når Hotel Fr. II lukker senere på året”.

Handlen blev formidlet af EDC Erhverv Poul Erik Bech Vestsjælland, som overtog sagen fra anden erhvervsmægler.

”Salget havde stået stille længe, så der skulle tænkes ud af boksen. Jeg fremlagde nogen udviklingsmuligheder for en række lokale investorer, og så gik det stærkt med buddene. Vi er glade for at partnerne kunne mødes om et salg, og glæder os til at følge hotellets udvikling fremover,” fortæller erhvervschef og partner, Sven Lyse, fra EDC Erhverv Poul Erik Bech Vestsjælland.

Om hotelmarkedet i Slagelse, påpeger Sven Lyse en underforsyning.

”Når hotel Fr. II lukker, er der reelt kun ét hotel tilbage, og det giver mulighed for enten at videreudvikle på hotellets koncept, eller at nye aktører kan komme til. Med den vækst, som byen er inde i, er der gode fremtidsudsigter for en stigende efterspørgsel fra både erhvervsturister og almindelige turister,” slutter Sven Lyse.

Køber, JN Meat, ønsker for nuværende ikke at udtale sig om deres planer for hotellet.