Den formentlig kommende nye lov om lagerbeskatning vil måske skabe større behov for årlige vurderinger

En uvildig vurdering er kundernes sikkerhed for, at en ejendom er værdiansat korrekt. En uvildig vurdering er attraktiv for ejendomsejere såvel som potentielle investorer, da der kan være mange penge at spare eller tjene. Med en potentiel lovændring lige om hjørnet bliver der behov for langt flere vurderinger i fremtiden. Det fortæller Michael Mikkelsen, RICS registreret valuar, RICS-Danmark bestyrelsesmedlem og vurderingschef i EDC Erhverv Poul Erik Bech.

Hvorfor skal jeg få lavet en vurdering?
”En ejendomsejer, der benytter ejendommen som en investering, kan have brug for at kende ejendommens værdi, når ejeren overvejer, om investeringen stadig er interessant. Vurderingen kan også være interessant for ejendomsejeren, når der skal defineres en troværdig værdi af ejendommen til regnskabet, eller når en kreditgiver ønsker pant i ejendommen. Hvis man som virksomhedsejer skal investere i en ejendom til virksomhedens drift, og efterfølgende skal bruge en værdi af ejendommen til sit regnskab, giver det ligeledes rigtig god mening at få en vurdering, da der kan være mange penge at spare eller vinde.”

Hvad indeholder en vurdering?
”Vurderingsrapporten indeholder en masse spændende informationer for ejendomsnørder. Den indeholder bl.a. informationer om ejerforhold, nær- og fjernmiljø, økonomi og diverse referencer til angivelser, som vi benytter i vores vurderingsrapporter. Og så er der det vigtigste – forudsætningerne for vurderingen – en ejendom kan vurderes ud fra uendelig mange temaer. Det kunne være alternativ anvendelse, markedsværdi, konvertering til andre formål osv. Alle disse forudsætninger kan potentielt føre til vidt forskellige værdier på samme ejendom.”

Hvad betyder det at være RICS-registreret valuar?
”Vores opgave er i bund og grund at hjælpe de kunder, der har brug for en valuarvurdering. Det vil typisk være andelsboligforeninger, store ejendomsinvestorer eller ejerforeninger, som har brug for en værdiansættelse af deres ejendom. Det gør vi efter nogle bestemte principper. Næsten alle i afdelingen her i København er medlem af RICS, der er et standardiseringsbureau, og det betyder, at der er nogle retningslinjer, som vi skal forholde os til. Men det er også kundernes garanti for, at vurderingen sker efter højest mulige faglighed og etiske og moralske korrekthed. Det er altså nogle rammer, som vi dedikerer os til og arbejder inden for. Samtidigt har vi i EDC Erhverv vurderingsmedarbejdere siddende i hele landet, der sammen med vores lokale folk i vores 19 erhvervscentre har fingeren på pulsen, når ejendommene skal vurderes.”

Hvad kommer til at ske i 2022?
”Jamen, der kommer et lagerbeskatningsprincip inden for større ejendomsbesiddere. Det betyder helt konkret, at større ejendomsbesiddere en gang om året bliver lagerbeskattet, og derfor skal alle de respektive ejendomme revurderes. Princippet er ikke vedtaget ved lov endnu, men det spås af branchen at blive aktuelt omkring sommeren 2022 med ikrafttrædelse primo 2023. Vi håber selvfølgelig at kunne bistå ejendomsejerne med de revurderinger, de skal bruge, og måske præsentere dem for nogle standarder, som de gerne vil have. Så vi håber at kunne skabe et endnu bredere netværk på baggrund af de kommende regler for lagerbeskatning. Fremover bliver der for de store ejendomsejere stillet krav til at de får foretaget en nutidig vurdering af deres ejendomsportefølje.”

Hvad brænder du særligt for i dit arbejde?
”Jeg har altid elsket at nørkle med tal, men det der driver mig, er at arbejde med komplekse projekter og sikre at de i sidste ende bliver til en succes. Jeg synes, at kompleksiteten er spændende at arbejde med, fordi der skal holdes snor i mange forskellige aspekter for at få projektet til at lykkedes. Jeg kan godt lide at have overblikket, men samtidigt er jeg enormt analytisk anlagt og arbejder meget i detaljen. Det får jeg lov til at give frit løb for i mit arbejde. Allermest holder jeg af at indtage lederrollen og arbejde med gode kollegaer omkring mig, hvor vi skal løfte i flok. Dertil er det enormt vigtigt for mig at danne en god relation til vores kunder. De er kernen i forretningen.”

Etik og uafhængighed
EDC Erhverv Poul Erik Bech blev i 2011 optaget som firmamedlem af den internationale forening RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors). Det betyder, at alle vurderinger udarbejdes efter de skarpeste internationale krav med hensyn til både etik og uafhængighed.

Vi du vide mere om vurderinger?
Kontakt din lokale mægler til en uforpligtende snak. Vi har vurderingsmedarbejdere i hele landet. Du finder kontaktoplysningerne på www.poulerikbech.dk/landsdaekkende-erhvervsmaegler/vurdering-af-erhvervsejendomme/

Læs Investor Fokus april 2022 her