Fuld fart på Femern

Det gigantiske tunnelprojekt ved Rødbyhavn har udløst enorm efterspørgsel på lager- og produktionslokaler. Desuden er investorer begyndt at se frem mod tiden efter åbningen i 2029, siger Michael Kristiansen fra EDC Erhverv Poul Erik Bech Sydsjælland og Lolland-Falster.

Nordeuropas største anlægsprojekt er i fuld gang på det sydlige Lolland, og det betyder stor efterspørgsel på lokaler til lager-, logistik- og produktionsejendomme, fortæller Michael Kristiansen, partner i EDC Erhverv Poul Erik Bech Sydsjælland og Lolland-Falster.

”Vi har det seneste par år mærket meget stor interesse for lokaler og grunde på Lolland – helst så tæt som muligt på sitet i Rødbyhavn med byggepladsen og den kæmpestore fabrik, som fremstiller tunnelelementer. Aktiviteten topper i 2023 og 2024, så vi forventer stigende efterspørgsel det næste år til halvandet.”

Mindre lagerlokaler efterspørges
På toppunktet ventes op imod 3.000 at være direkte beskæftiget med selve anlægsarbejdet og med at producere de mange elementer til den 18 km lange tunnel under Femern Bælt. Og lidt flere vil være i gang hos underleverandører og med alskens støttefunktioner og serviceopgaver – lige fra transport af jord og byggematerialer over service som catering, rengøring og vagt til reparation og vedligeholdelse af de mange maskiner og køretøjer på byggepladsen.

”Det betyder, at der er en lang række virksomheder, som gerne vil etablere sig de kommende år. Mange af dem er små og søger lokaler på måske 100-400 m2,” siger Michael Kristiansen.

Ud over plads til oplagring samt service og produktion har entreprenører og andre involverede søgt boliger i stor stil. Det har lokale hoteller og overnatningssteder nydt godt, og så er der etableret en pavillonby ved byggepladsen i Rødbyhavn.

Erhvervsområder tæt på motorvej
Allerede nu kan EDC Erhverv Poul Erik Bech også registrere interesse for mulighederne, når tunnelen åbner – formentlig i 2029.

”Det bliver meget interessant at være placeret på Lolland-Falster, og det har nogle virksomheder fået øjnene op for allerede nu. De to kommuner har etableret nye, store områder til erhverv, tæt på motorvejen,” siger Michael Kristiansen.

Lollands Kommune har anlagt en erhvervspark ved Maribo knap 20 km fra Rødbyhavn og den kommende tunnel. Nabokommunen Guldborgsund har udlagt erhvervsarealer lidt nord for Sydhavsøernes hovedby, Nykøbing Falster omkring Nørre Alslev.

Turismen i lokalområdet ventes at få et meget stort løft, fordi det bliver nemmere for tyskere at komme hertil – også dét udløser ifølge Michael Kristiansen interesse nu, fra branchefolk og investorer, for både sommerhusudstykninger, campingpladser og hoteller.

Desuden håber såvel de to kommuner som en række erhvervsorganisationer, at den store tunnelfabrik kan fortsætte sin produktion, når Femernforbindelsen er færdig – til den tid så med betonelementer til andre store tunnel- og broprojekter, både herhjemme og i nabolande.

Tværgående motorvej
Men også længere op på Sjælland kan den forventede effekt af den faste forbindelse til Tyskland mærkes. Sven Lyse, partner i EDC Erhverv Poul Erik Bech Vest- og Midtsjælland med hovedafdeling i Slagelse, siger:

”De professionelle investorer har kæmpe fokus på at finde placeringer langs motorvejen og den kommende tværgående motorvej Fehmern-Rønnede-Næstved-Slagelse-Kalundborg er allerede med i manges overvejelser. Både Kalundborg med sin udbyggede erhvervshavn og vigtige placering på ”den blå motorvej”, Slagelse som bindepunkt mellem Vestmotorvejen og den tværgående motorvej samt Næstved med det store opland og ekspanderende detailcenter/-by mærker alle interesse fra både brugere/lejere og investorer og de vil klart blive forstærket i de kommende år.”

Fakta om Femern-forbindelsen

  • 18 km sænketunnel mellem Rødbyhavn på Lolland og Puttgarten på Femern
  • Forventet åbning i 2029
  • Nordeuropas største anlægsprojekt med verdens største tunnelfabrik
  • Anlægsbudget: 55 mia. kr. for tunnel – op imod 80 mia. kr. inkl. landanlæg
  • Direkte jobeffekt på 25.000 mandeår + indirekte 30.000 mandeår

Sven Lyse

Partner, direktør, MDE
Telefon: 58587698
Mobil: 53605181
E-mail: sly@edc.dk