Industrijobs flytter hjem – og forstærker efterspørgsel på ejendomme

Blot 2,3 % af landets lagerbygninger og fabrikshaller står ledige ifølge de seneste tal fra Ejendomstorvet.dk, og Danmark har ikke haft færre ledige industrilokaler siden januar 2009. Samtidigt trækkes der en større andel af produktionen tilbage til Danmark, og det forstærker efterspørgslen.

”Der er stadig mere produktion, som rykker til udlandet, end produktion, som bliver hjemtaget. Men forholdet har ændret sig markant. For seks-syv år siden var der 40 gange så mange virksomheder, som oprettede produktionsarbejdspladser i udlandet, som virksomheder, der hjemtog arbejdspladser. Nu er taler vi om, at der ”kun” er 2½-3 gange så mange, der flytter produktion ud,” forklarer Morten Granzau Nielsen, økonomisk-politisk chef i Dansk Industri (DI).

Dansk Industri gennemførte sidste år en stor medlemsundersøgelse, der kortlagde en drastisk ændring i flyttemønstrene ind og ud ad Danmark.

”Analysen viser, at det især skyldes manglende succes i udlandet. Enten sparer virksomhederne på forskellig vis ikke de forventede penge, eller også er kvaliteten i produktionen ikke god nok – i en del tilfælde skyldes det en kombination af begge dele,” siger Morten Granzau Nielsen.

Den suverænt mest udbredte årsag til udflytning er ifølge DI-undersøgelsen lavere lønomkostninger, mens årsagerne til hjemtagning især er ringere fleksibilitet og lav kvalitet ved produktion ude. Med andre ord vurderer en del industrivirksomheder, at de bedre kan styre produktionen, hvis den foregår herhjemme – også selv om lønnen er højere.

EDC Erhverv Poul Erik Bech mærker tendensen: ”Inden for de senere år har vi hjulpet flere virksomheder med at finde lokaler til at hjemtage produktion”, fortæller Frank Kristensen, partner i EDC Erhverv Poul Erik Bech i Herlev. Men mens der i markedet er en del ledige logistikbygninger, kan det være vanskeligere at finde de rette produktionslokaler, lyder meldingen.

”Det begrænsede udbud giver høje priser for eksisterende byggeri. Det spiller også ind, at afkastkravet på industri- og logistiklokaler er faldet fra otte til seks-syv procent, fordi risikoen for tomgang er lavere, og fordi det er blevet vanskeligere at placere sine penge. Derfor accepterer en del investorer et lavere afkast, og hvis man sælger i dag, kan man få en bedre pris end for to år siden,” siger Frank Kristensen.

En af de virksomheder, som EDC Erhverv tidligere har hjulpet er dansk-kinesiske Mille Food, hvor en tom fabrikshal i Hundested skulle blive løsningen på virksomhedens vækstplaner. Mille Food har valgt at placere produktionen i Danmark, fordi de kinesiske forbrugere i dag efterspørger højere kvalitet.

“Mange spørger os, hvorfor vi ikke lægger produktionen i Kina. Men grundprincippet er netop, at vores produkter er ”made in Denmark”. Efter de senere års fødevareskandaler i Kina, er der en vis mistillid til de kinesiske produkter blandt de kinesiske mødre,” forklarer Steve Wang, direktør i Mille Food.

Mille Food sælger stort set hele sin produktion på det kinesiske marked, der, ifølge direktør Steve Wang, er næsten umætteligt efter modermælkserstatning af høj kvalitet.