Industrimarkedet i Nordsjælland oplever både med- og modvind

I Nordsjælland er der stor efterspørgsel på nyere lager- og produktionsejendomme og ledige erhvervsgrunde. Udfordringen er – som i resten af landet – de ældre lavloftede lager- og produktionsejendomme. Det fortæller Jacob Lunding, partner samt salgs- og udlejningschef i EDC Erhverv Poul Erik Bech Nordsjælland.

Hvad karakteriserer markedet for lager- og produktionsejendomme i Nordsjælland?

”Selvom vi har en lidt højere andel af ledige lager- og produktionsejendomme end i andre dele af landet, så mærker vi stor efterspørgsel på lager-ejendomme med synlig beliggenhed og på nyere lager- og produktionsejendomme. Hver gang vi får nyere højloftede ejendomme på markedet, så ryger de hurtigt. Det er dog begrænset, hvor mange der er i Nordsjælland. Det spiller derfor også ind på, at vi i de seneste år har oplevet, at mange af vores ledige erhvervsgrunde er blevet opkøbt for at opføre nye industri-ejendomme tilpasset virksomhedens behov. Vi har fx for nyligt solgt en større grund i Hillerød på 18.000 m² til Autohuset Vestergaard, der er en landsdækkende bilforhandler. Det ville have været helt umuligt for nogle år tilbage.”

Hvordan har efterspørgslen på lager- og produktionsejendomme udviklet sig de senere år? Og hvad gør I for at dæmme op for evt. udfordringer?

”På et år – fra tredje kvartal af 2018 til tredje kvartal af 2019 – er andelen af ledige lager- og produktionslokaler i Nordsjælland faldet med 0,9 %-point fra 3,5% af bygningsbestanden, der stod ledig i 2018 til 2,6%  i 2019. Det afspejler meget godt, at vi generelt oplever stigende efterspørgsel på lager- og produktionsejendomme, da mange vokser ud af eksisterende lokaler i området og har brug for mere plads.”

”Men det er stadig en lidt højere andel af ledige lager- og produktionslokaler end på landsplan, hvor den i tredje kvartal af 2019 lå på 1,8%. Det hænger sammen med, at vi har en udfordring med de lidt ældre lager- og produktionsejendomme, som vi har sværere ved at afsætte, når først vi får dem på markedet. Især hvis lagerafsnittet har under seks meter til loftet. Men vi ved, at der er potentielle købere, især fra lokalområdet, hvis den bliver solgt til den rigtige pris. Det har vi derfor også stort fokus på at rådgive sælger til.”

Hvad brænder du for ved at beskæftige dig med industrimarkedet?

”Det er tit nogle spændende virksomheder og personer, jeg er i berøring med. Desuden er det spændende at få en potentiel køber eller lejers ønsker til at gå op i en højere enhed, når de både kan have krav til lager-, produktionsafsnit og kontorafdeling. Derudover fordrer det også en vis portion kreativitet, når vi skal gøre en ældre ejendom attraktiv for en potentiel køber. Her er det også en fordel, at jeg kan trække på mit store lokalkendskab, da jeg har indsigt i, hvem fra lokalområdet de lidt ældre ejendomme kan være attraktive for.”