Intelligent ejendomssøgning kan lede til nye investeringsmuligheder

I et marked med megen kapital til ejendomsinvesteringer og få ejendomme til salg, tilbyder EDC Erhverv intelligent ejendomssøgning til investorer på opkøbsjagt, hvor ejendomme, der endnu ikke er på markedet, lokaliseres. Ved at kombinere flere databaser fremsøges relevante ejendomme, der matcher investors ønskede profil - og som, om ønsket, kan have solide lejere i dag.

EDC Erhverv har, som en del af Danmarks største mæglerkæde, EDC, historisk set haft adgang til mange data og systemer, og har løbende indsamlet og struktureret data over de sidste mange år.

”Vores analyseafdeling har i snart 10 år kombineret offentlige databaser med Google og BBR og løbende styrket vores viden om den danske ejendomsmasse, men vi har også tilkøbt supplerende data, så vi kan fremsøge investeringsmuligheder eller nye domiciler i hele Danmark,” fortæller Joseph Alberti, Head of Research hos EDC Erhverv Poul Erik Bech. Han fortæller, at EDC Erhverv i dag bl.a. se langt ind i en bygning, i forhold til hvad ejendommen kan anvendes til og hvilke faciliteter, der er.

”Vi har også data for 4 mio. bygninger og 3 mio. enheder over hele landet, og har kategoriseret dem efter ejendomstype. Det er værdifuld viden for vores kunder, fordi der kan være flere forskellige enheder – og dermed anvendelsesmuligheder – i den samme ejendom. Desuden er faciliteterne afgørende for en ejendoms udlejningspotentiale, og derfor har vi også data for antallet af parkeringspladser, toiletter, om der er elevator, mv.,” siger han.

Joseph Alberti understreger, at det ofte er et behov at se på tværs af kommunegrænser, og derfor er det en styrke, at EDC Erhvervs kortværktøj kombinerer flere parametre og kan bruges til at udsøge ejendomme på tværs af postnumre. Kortværktøjet kan desuden filtrere ejendomme ud fra afstand til motorvej, offentlig transport eller grønne områder og dermed indsnævre antallet af potentielle investeringsmuligheder.

Viden om nuværende lejere åbner for flere investeringsmuligheder

Men udover indsigt i selve bygningerne ved EDC Erhverv også hvem der bor i bygningerne og hvem der ejer dem – og det kan være en fordel for købelystne investorer.

”Vi har også kombineret vores ejendomsdatabase med økonomiske virksomhedsdata. Ved at kombinere de to databaser kan vi undersøge hvilke andre virksomheder, der ligger i de efterspurgte områder og hvilke brancher, de er indenfor,” uddyber han, og forklarer at det er vigtig viden for investorer:

”Det vigtigste for mange investorer i dag er solide lejere. For at give et konkret eksempel på vores rådgivning kan vi, på vegne af en investor, lokalisere virksomheder, som omsætter for over 50 mio. kr. om året, har genereret positivt resultat de sidste 3 år, deler ejendom med maks. tre andre lejere og er bosiddende i en kontorejendom i fx Jylland, som de ikke selv ejer. På den måde lokaliserer vi en investeringsmulighed ved at finde de stærke lejere. Og så ved vi naturligvis hvem den nuværende ejer af ejendommen er, og kan således hjælpe køber med at banke pænt på døren og høre om vedkommende er åben for et potentielt salg,” fortæller Joseph Alberti.

”Data og digitalisering er en væsentlig del af fremtiden i ejendomsbranchen. Vi har derfor lanceret flere dataprodukter i årets løb, og arbejder netop nu på at tilføje flere datastrenge, så vi kan stille endnu flere informationer til rådighed for kunderne,” fortæller han.

Analysechefen forklarer, at EDC Erhverv i 2019 bl.a. har udviklet et unikt transportværktøj, som kan beregne medarbejderes samlede køretid til/fra arbejde både i bil, med offentlig transport og på cykel. Det bruges bl.a. til at rådgive virksomheder i processen om at finde et nyt domicil.

Læs mere om vores analyseafdeling her.