Bæredygtighed spiller en fortsat større rolle for flere ejendomsaktører

Bæredygtighed er blevet en fast del af ejendomsbranchen hos både investorer og virksomheder, og noget tyder på, at det kommer til at spille en større rolle fremadrettet. Det viser EDC Erhverv Poul Erik Bechs forventningsundersøgelse 2023, som er gennemført for ottende år i træk. I år har mere end 1.700 beslutningstagere responderet med deres forventninger til erhvervsejendomsmarkedet i 2023.

EDC Erhverv Poul Erik Bech har gennemført en forventningsmåling for 2023, som med svar fra over 1.700 beslutningstagere er den største markedsundersøgelse om erhvervsejendomme i Danmark. Deltagerne repræsenterer alle typer og størrelser af investorer og virksomheder, og med svar fra alle dele af landet afspejler den EDC Erhverv Poul Erik Bechs position som landsdækkende mæglervirksomhed med 19 erhvervscentre.

De senere år har forventningsundersøgelsen omfattet flere spørgsmål om bæredygtighed, som er blevet en del af dagligdagen hos flere investorer og virksomheder. Med det øgede fokus på bæredygtighed, grønne investeringer, og sågar nationale strategier for bæredygtigt byggeri, ligner det et område som ejendomsaktører skal forholde sig til, både nu og fremadrettet. Frank Jensen, direktør og partner, EDC Erhverv Poul Erik Bech Aalborg, siger:

”Bæredygtighed betyder meget for pensionskasserne; for dem er det en forudsætning, at en ny ejendom er certificeret som bæredygtig. Det begynder også at betyde en del for andre større investorer, men foreløbig ikke så meget for de mindre investorer. Men det kommer det til. Det breder sig som ringe i vande, fx betyder nye EU-regler, at finansvirksomheder skal redegøre for deres udlån ud fra kriterier om bæredygtighed og klimaaftryk.”

Grøn fremgang
Forventningsundersøgelsen viser, at der er grøn fremgang at spore blandt investorer og virksomheder. Joseph Alberti, Head of Research, EDC Erhverv Poul Erik Bech, siger:

“Over halvdelen af respondenterne har svaret, at bæredygtighed spiller en rolle ift. deres nuværende investeringsstrategi. 28% af dem svarer, at bæredygtighed spiller en rolle af både økonomiske og ideologiske årsager – det tal var 21% sidste år. 31% svarer, at bæredygtighed spiller en rolle, enten fordi det økonomisk giver mening eller af ideologiske grunde.”

Han fortsætter: ”Tendensen peger mod en mere grøn tankegang blandt investorer og virksomheder. 34% af respondenterne har allerede energioptimeret en eller flere af deres ejendomme, hvilket er en stigning på 6 procentpoint sammenlignet med sidste år.”

Trods en del usikkerhed i markedet, er der stadig villighed til at betale mere for en ejendom, hvis den er bæredygtig. Joseph Alberti siger:

”Knap 6 ud af 10 er villige til at betale mere for en bæredygtig ejendom, hvis beliggenhed, stand og cash-flow er det samme. Det er en stigning på 12 procentpoint fra sidste års undersøgelse, hvor 46% var villige til at betale mere. Dog peger knap hver fjerde på, at de fortsat ikke er villige til at betale mere for en bæredygtig ejendom, da de ikke mener at bæredygtighed bør have betydning på prisen. Det kunne tyde på at flere af dem er af den overbevisning, at bæredygtighed er en forudsætning og ikke noget, som man skal betale ekstra for.”

”Derudover er der også en forventning om, at lejerne er klar til at betale mere for bæredygtige lejemål fremadrettet. I hvert fald vurderer halvdelen af de adspurgte, at lejerne er villige til at betale mere for bæredygtige lejemål fremadrettet. Særligt inden for kontorejendomme er der tror tiltro til, at lejerne er klar til at betale mere. Her vurderer 3 ud af 4, at lejerne er villige til at betale mere.”

Joseph Alberti

Head of Research
Telefon: 58587467
Mobil: 51150140
E-mail: joal@edc.dk

Frank Jensen

Direktør, partner
Telefon: 58587572
Mobil: 20513692
E-mail: frje@edc.dk