Få vurderet din ejendom til en korrekt værdiansættelse

En uvildig vurdering er en sikkerhed for, at en ejendom er værdiansat korrekt på et givent tidspunkt. Med en vurdering på hånden kan der både være mange penge at spare og vinde – uafhængigt af, om du skal sælge, købe, udleje eller har brug for en finansiel opgørelse. Det fortæller Jørgen Jørgensen, MRICS Registered Valuer og direktør i EDC Erhverv Poul Erik Bech.

Hvorfor bør jeg få lavet en vurdering?
”I nogle situationer kan en vurdering være mange penge værd. Det gælder både, når man skal sælge eller købe en ejendom, men det gælder også i mange andre situationer. De seneste offentlige vurderinger er fra 2012, og derfor er de ikke længere retvisende. For at sige det lige ud, afspejler de overhovedet ikke værdien på det aktuelle marked, og derfor er der mange gode grunde til at få udarbejdet en vurdering.”

Hvornår bør jeg få lavet en vurdering?
”En vurdering er nødvendig for den ejendomsejer, direktion eller bestyrelse, der ønsker et aktuelt billede af en ejendoms samlede økonomi eller et præcist kendskab til værdien af en ejendomsportefølje. Vurderingsrapporter er desuden med til at give revisorer, advokater, banker og virksomheder indblik i de forhold, der ligger til grund for værdien. Skal regnskabet være retvisende, er det næsten en nødvendighed, at ejendommen bliver vurderet til markedsprisen.”

”Regelmæssige vurderinger kan også være en fordel ved evt. belåning, da de fleste långivere – banker og realkreditinstitutter – vil have oplyst den reelle markedsværdi af ejendommen. Ved interne handler vil offentlige myndigheder også gerne vide, om det er de rigtige værdier, som ejendommene bliver handlet til internt. Det gælder naturligvis også, hvis man handler ejendomme inden for familien.”

Hvad indeholder vurderingen?
”Markedsværdien fastsættes på grundlag af en besigtigelse af ejendommen og en gennemgang af alle relevante formalia. Værdien er i særlig grad afhængig af beliggenhed, ejendomstype, lejersammensætning og ejendommens udviklingspotentiale på kort og langt sigt. Den er desuden baseret på, hvad lignende ejendomme sælges til, og her anvender man altså konkrete tal fra andre ejendomme. Hvis det giver en merværdi for ejendommen, indregnes også potentialet ved en evt. alternativ anvendelse.”

”Der er med andre ord mange forhold at tage højde for i vurderingen af ejendomme. Derfor anbefaler vi, at man vælger en mægler, som både kender det lokale marked og har betydelig erfaring med salg af lignende ejendomme. Det giver nemlig en sikkerhed for, at ejendommen værdiansættes korrekt.”

Hvad koster det at få udfærdiget en vurdering?
”Honoraret for en vurdering afhænger af, hvor mange timer det tager at udarbejde vurderingen. Det er klart, at størrelse betyder en del, men det er også afgørende, hvilke typer af lejemål ejendommen indeholder. Er det en ren beboelsesejendom kun med boliger, vil det betyde et lavere honorar, end hvis der er tale om en erhvervsejendom med mange og forskellige lejere. Men uanset hvad, giver vi naturligvis en fast pris for arbejdet, inden en aftale indgås, så ingen bliver overrasket, når vurderingen afleveres.”

RICS-certificeret mæglervirksomhed til din fordel
EDC Erhverv Poul Erik Bech blev i 2011 optaget som firmamedlem af organisationen RICS (the Royal Institute of Chartered Surveyors). RICS er en international organisation, der blev stiftet i England i 1868. RICS har ca. 125.000 medlemmer i 146 lande og har til formål at sikre det højest tænkelige faglige niveau, tilknyttet meget stærke krav om etik og moral i udøvelsen af medlemmernes virke.

Jørgen Jørgensen siger: ”Vores RICS-certificering er en bekræftelse af, at vi lever op til de skarpeste internationale krav til ”excellence and integrity” i rådgivningen. Det betyder, at danske såvel som internationale kunder trygt kan komme til os, fordi de ved, at vi lever op til de højeste etiske og faglige krav, der stilles til en moderne, internationalt orienteret mæglervirksomhed.”

 

Vi du vide mere om vurderinger? Med 19 erhvervscentre i EDC Erhverv Poul Erik Bech har vi vurderingsmæglere i hele landet. Kontakt din lokale mægler til en uforpligtende snak. Du finder kontaktoplysningerne på www.poulerikbech.dk/landsdaekkende-erhvervsmaegler/vurdering-af-erhvervsejendomme/

Jørgen Jørgensen

Direktør, MRICS Registered Valuer
Telefon: 58588725
E-mail: jjo@edc.dk