Investorer stadig lune på mursten i 2021 trods corona

Investorerne har stadig appetit på ejendomme og coronakrisen har ikke afskrækket investorer fra fast ejendom. Tværtimod venter halvdelen at øge investeringerne ifølge EDC Erhverv Poul Erik Bech årlige forventningsanalyse 2021, som over 1.200 virksomheder og investorer har besvaret. I forventningsanalysen vurderer halvdelen af dem, som hidtil har købt boligejendomme, at de enten helt vil undlade at købe ældre udlejningsejendomme eller blive mere tilbageholdende. Desuden har tre ud af ti virksomheder flytteplaner.

For sjette år i træk har EDC Erhverv Poul Erik Bech gennemført en stor forventningsanalyse blandt mere end 1.200 virksomheder og investorer. Svarene kommer fra hele landet og fra mange brancher og forskellig størrelse af virksomheder.

”Vores analyse giver et solidt billede af, hvordan ejendomsbranchen og virksomheder ser på udsigterne for 2021. Trods corona er der fortsat stor investeringslyst, hvor 49% forventer at investere mere i fast ejendom end sidste år, mens knap 30% vil investere det samme. Samlet afspejler tallene en investeringslyst på niveau med sidste år. Coronakrisen har på ingen måde skræmt investorerne, tværtimod kan ejendomme sikre et stabilt afkast i en urolig tid. Den store interesse for at investere i ejendomme kan bl.a. forklares af det historisk lave renteniveau, hvor 9 ud af 10 respondenter forventer, at det enten forbliver på nuværende lave niveau eller ligefrem falder yderligere,” siger Head of Research i EDC Erhverv Poul Erik, Joseph Alberti.

”Som vores tidligere undersøgelser viser, så er boligudlejning fortsat den suverænt mest populære ejendomstype, som 8 ud af 10 gerne vil investere i. Dernæst kommer – med interesse fra hver tredje – blandede ejendomme, mens hver sjette investor har kig på lager-/produktionsejendomme, som længe har været præget af en meget lav tomgang og stor efterspørgsel. Til gengæld er udsigterne lidt mindre lyse for boligudlejningsejendomme end sidste år,” siger Joseph Alberti og siger om virksomhederne:

EDC Erhverv Poul Erik Bech holder 16 webinarer om Forventningsanalysen 2021. Det første webinar holdes om København fredag den 27. november og det sidste om Vejle den 18. december med en række ejendomseksperter og borgmestre som deltagere. Læs mere på www.poulerikbech.dk/2021

Mange har flytteplaner

Joseph Alberti siger om virksomhederne i EDC Erhvervs undersøgelse: ”Blandt virksomhederne har tre ud af ti flytteplaner, mens 9% forventer at skulle pakke flyttekasser allerede i år, mens yderligere 21% regner med at bestille flyttebiler inden for et par år. De virksomheder, som bor til leje, forventer 37%, at lejen vil stige, mens 63% ikke forudser øgede lejeudgifter. Blandt virksomheder med industrilokaler tror 43% – altså lidt flere – at lejen vil stige, mens andelen er lidt lavere blandt lejere af kontorer eller butikslokaler.”

Han fortsætter: ”Den hyppigste årsag til flytteplaner er mangel på plads med 44%, mens 11% har for meget plads. Hvilket tyder på, at virksomhederne ved, at der er en tid efter Corona. Godt 21% vil gerne finde billigere lokaler, men lige så mange vil gerne finde noget mere eksklusivt, i øvrigt en trend vi har set de seneste år. Hver tredje mener, at de nuværende lokaler ikke har ’den rigtige profil’. Sidste år var kun 7% på jagt efter noget mere eksklusivt, og 17% mente, at lokalerne var uden ’den rigtige profil’. Der tegner sig altså et billede af, at nogle virksomheder stiller større krav til deres lokaler. 67% af de virksomheder, der påtænker at flytte inden for de næste par år, er inden for kontorsegmentet.”

Comeback til boligejendomme

Undersøgelsen viser desuden, at især ældre boligudlejningsejendomme fortsat er ret populære. Mange forudså ellers en aftagende interesse grundet det politiske forlig, der gjorde det vanskeligere at modernisere lejligheder og forhøje lejen. Halvdelen af dem, som hidtil har købt boligejendomme vurderer, at de enten helt vil undlade at købe ældre udlejningsejendomme eller blive mere tilbageholdende.

”Markedet stod stille, mens der blev forhandlet om et indgreb, men da der først var en afklaring, begyndte handlerne at rulle igen. Målt på betalingsstrømme er ældre boligejendomme ikke længere helt så attraktive, og karensperioden burde give lidt lavere priser. Men der er stadig stor efterspørgsel på den type ejendomme, og de bliver handlet til samme priser som før indgrebet.” siger Michael Thodsen partner i EDC Erhverv Poul Erik Bech.

Årsagen er, at mange investorer stadig ikke har bedre alternativer. Ældre boligejendomme har nemlig næsten ingen risiko for tomgang, og kan – trods stramningerne af boligreguleringslovens § 5, stk. 2 – fortsat skaffe investorer et afkast, som fx er højere end for obligationer. Desuden spiller geografien ind, påpeger Michael Thodsen:

”Vores forventningsanalyse viser, at investorerne fortsat har kig på de største byer. Det hænger sammen med, at de i forvejen har ejendomme her, og det er lettere at lade viceværten håndtere en ejendom i nabolaget frem for at have sine ejendomme liggende mere spredt. Og de store byer er præget af mange ældre boligejendomme. Vi oplever dog en større og større interesse i investeringsejendomme i hele landet. Alle vores 18 erhvervscentre i Danmark oplever, at investorerne søger længere og længere ud i landet.”

I forventningsanalysen svarer 21%, at de i 2021 venter at investere i København eller på Frederiksberg, mens Københavns omegn er i kikkerten hos 25% – en lille stigning fra 2020. 18% har kig på Aarhus og 7% på Odense, for begge byer et nøk op fra året før. Læs EDC Erhverv Poul Erik Bechs Forventningsanalyse 2021.

Bliv klogere på den lokale udvikling 16 steder i Danmark

Hør, hvordan de lokale erhvervsejendomsmarkeder forventes at udvikle sig. EDC Erhverv Poul Erik Bech holder 16 webinarer om Forventningsanalysen 2021. Det første webinar holdes om København den 27.11 og det sidste om Vejle den 18.12. Læs mere på www.poulerikbech.dk/2021-pr/

Michael Thodsen

Partner, ejd.mægler og DiplomValuar, HDFR, MRICS, MDE
Telefon: 58588703
Mobil: 61675735
E-mail: mit@edc.dk

Joseph Alberti

Head of Research
Telefon: 58587467
Mobil: 51150140
E-mail: joal@edc.dk