Investorerne er ved at få øjnene op for Esbjerg

Esbjerg har i mange år mest klinget af fiskerby. Men som Danmarks femte største by med en lang række arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner er investorerne ved at få øjnene op for byens store potentiale, fortæller Jesper Ølgaard Bloch, partner for EDC Erhverv Poul Erik Bech i Esbjerg

1. Hvad er det attraktive ved Esbjerg for ejendomsinvestorer?

”I mange år har Esbjerg været lidt overset på investeringsmarkedet. Men som landets femte største by med en lang række arbejdspladser inden for offshore-, olie-, vind- og gasindustrien samt med uddannelsesinstitutioner såsom Syddansk Universitet og Aalborg Universitet er flere investorer ved at opdage den positive udvikling, som Esbjerg står midt i. Desuden opnår man her gode afkast på investeringsejendomme, der typisk ligger to – tre procentpoint højere end i København. Men det handler fortsat om at åbne folks øjne mere for byen og det, som den har at byde på. Fx er der knap 15.000 mennesker, som hver dag pendler til en arbejdsplads i Esbjerg Kommune. Det vidner om, at der er et stort uudnyttet potentiale for at få folk til at bosætte sig i Esbjerg og dermed gøre byen endnu mere eftertragtet for investorer. Mange udefra har nok det indtryk, at Esbjerg lugter af fisk, hvilket er meget langt fra virkeligheden. Fiskeriet er nemlig for længst flyttet andre steder hen i takt med byens transformation til ”Danmarks energimetropol”. Desuden bygges der meget nyt og skabes nye områder, som alt sammen ”moderniserer” byen. Fx er der kommet et nyt storcenter for enden af gågaden, ligesom det stort anlagte projekt ”Esbjerg Strand” er ved at blive opført, der er et attraktivt byområde med lystbådehavn, rekreative maritime funktioner, grønne områder, badeanlæg, domiciler for havnerelaterede virksomheder og offentlig og privat service. Derudover har Esbjerg i forvejen fine faciliteter inden for kultur og sport.

2. Hvordan har efterspørgslen på investeringsejendomme udviklet sig de senere år, hvilke investorer viser typisk interesse, og hvad søger de?

”Vi har mærket en støt stigende efterspørgsel fra ejendomsinvestorer de senere år. Ved indgangen til maj 2019 var der fx 176 investorer, som var på udkig efter investeringsejendomme i Esbjerg i EDC Erhvervs Køber-/Lejerkartotek. Det er en stigning på knap 8 % siden april 2018. Det hænger også sammen med byens fornuftige lejermiljø, der gør det nemt for investorerne at leje boligerne ud. De lokale investorer har selvfølgelig altid været der. Det nye er, at investorer – også de større – uden for byen er begyndt at interessere sig for Esbjerg. Især for de velbeliggende boligudlejningsejendomme. De større investorer, fx ejendomsfonde og pensionskasser, opkøber også grunde med henblik på at bygge nyt. Generelt er der forskel på, hvilke typer ejendomme de investerer i afhængigt af, hvor store spillere der er tale om. De mindre private investorer er typisk ude efter mindre nye ejendomme, der ikke er så administrationstunge, og hvor reglerne omkring udlejning er mere simple. Mens de større og mere professionelle investorer typisk efterspørger de store ældre boligudlejningsejendomme, hvor de har mulighed for at renovere og optimere og derigennem opnå en værditilvækst.”

3. Hvad brænder du særligt for ved investeringsmarkedet?

”Det er altid spændende at få puslespillet til at gå op mellem købere og sælgere og få tingene til at lykkes. Derudover er det interessant at vise potentielle investorer muligheder, som de ikke selv havde blik for – og indvie dem i den udvikling og potentiale, man som lokal ejendomsmægler kan se i sit område. Desuden er det afgørende at rådgive om, hvordan man øger selve ejendommenes værdi. Fx via renovering, ændret anvendelse, forbedret drift m.m. Når det lykkes at give kunden en merværdi, har det altid været en god dag.”